Nečovečno postupanje

16. October 2020.
Ministar za socijalna pitanja i Krizni štab su još pre 8 meseci odlučili da više od 23.000 ljudi smeštenih u staračkim domovima i raznim ustanovama socijalne zaštite zatvore u sobe i hodnike, i da ih ne puštaju dok ne prođe pandemija.

Ti zatočenici i u tzv. normalnim okolnostima često žive u toliko lošim uslovima da je neophodno proveravati da li su izloženi „zanemarivanju, zlostavljanju, nečovečnom postupanju, torturi“. Nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom prava ovih ljudi, a sada i Zaštitniku građana zabranjeno je da ulaze u ove ustanove. Govori Lazar Stefanović, saradnik Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI) i doktorand na Bečkom univerzitetu. Razgovor vodi Svetlana Lukić.

Emisija preneta sa portala Peščanik.

Click