SAD dale detalje o sankcionisanim Srbima sa Severa

8. December 2021.
Američko ministarstvo finansija objavilo je ažurirani spisak lica pod američkim sankcijama („OFAC’s SDN List„). Radi se o listi Kancelarije za kontrolu strane imovine. Među ažuriranim imenima je i 13 poznatuh ljudi sa Severa Kosova, od kojih su većina biznismeni.

Među ovim licima nalaze se i imena sa optužnice za ubistvo Olivera Ivanovića, poput nekadašnjeg visokog zvaničnika Kosovske policije, Željka Bojića, potpredsednika Srpske liste, Milana Radoičića, srpskog biznismena Zvonka Veselinovića (tu je i njegov brat Žarko), te više drugih biznismena sa Severa Kosova.

Takođe, uz njihova imena je i spisak od 24 firmi sa kojima se povezuju, a koje su, sa izuzetkom dve, registrovane u srpskom, odnosno kosovskom sistemu. Ostale dve registrovane su u Bugarskoj i Hrvatskoj i povezuju se sa Zvonkom Veselinovićem i Milanom Radoičićem.

Detaljan spisak pridodatih imena na listi sankcija SAD, pročitajte u posebnoj vesti:

SAD na listu sankcija dodale poznate Srbe sa Severa i njihove firme

U naknadnom saopštenju, ministarstvo finansija SAD-a je potvrdilo da je listu proširilo za 16 pojedinaca i 24 kompanija, kako kažu, „iz nekoliko evropskih zemalja i zapadne hemisfere“.

Kako je direktor Kancelarije za kontrolu strane imovine pri ovom ministarstvu, Andrea Mgacki kazao, transnacionalni organizovani kriminal i korupcija, „često idu ruku pod ruku sa masovno destabilišućim efektima protiv vladavine zakona i demokratskog upravljanja“.

On je potvrdio da će američko ministarstvo finansija nastaviti da „agresivno razbija veze između transnacionalnih kriminalnih organizacija i koruptivne aktivnosti, a naročito od strane onih koji uživaju poverenje javnosti“.

U detaljnom saopštenju za javnost, ovo ministarstvo se kroz poseban odeljak, bavilo i Severnim Kosovom.

Još jednom navodeći ažuriran spisak imena, mahom srpskih biznismena sa Severa Kosova i firmi koje se povezuju sa njima, izneli su detalje za ono što predstavljaju kao „organizovana kriminalna grupa Zvonka Veselinovića“.

U nastavku objavljujemo izvorni prevod dela ovog saopštenja:

Zvonko Veselinović, vođa Organizovane kriminalne grupe (OKG) Zvonka Veselinovića, jedna je od najozloglašenijih korumpiranih ličnosti na Kosovu.

OKG Veselinović je uključena u šemu podmićivanja velikih razmera sa kosovskim i srpskim bezbednosnim zvaničnicima koji omogućavaju grupi ilegalnu trgovinu robom, novcem, narkoticima i oružjem između Kosova i Srbije.

Grupa je takođe sklopila zaveru sa različitim političarima u nekoliko quid pro quo (Ti meni, ja tebi ili Burazerski, prim. red.) sporazuma, uključujući podmićivanje kosovskih bezbednosnih zvaničnika početkom 2019. kako bi im se omogućile krijumčarske radnje između Srbije i Kosova, i potkupljivanje kosovskih zvaničnika granične bezbednosti krajem 2017. kako bi se krijumčarima omogućio bezbedan prolaz.

Krajem 2017. Veselinović i njegov brat Žarko (Jovan) Veselinović imali su dogovore sa političarima da pomognu svojoj stranci da pobedi na izborima, obezbede političke pobede svojim kandidatima i da svojim kandidatima doprinesu velikim sumama novca.

Zauzvrat, ovi političari bi braći dali kontrolu nad određenim oblastima za njihovo poslovanje, gde bi mogli da obavljaju svoje nezakonite poslovne aktivnosti, bez mešanja srpskih vlasti, a takođe bi pružili vlasničke poslovne informacije kako bi podržali i poslovna ulaganja braće.

Političari bi takođe nagradili braću Veselinović radeći na tome da ovoj braći daju najbolje infrastrukturne ugovore.

Krajem 2017. Veselinović i Žarko su davali donacije kao metodu pranja novca koji potiče iz njihovog kriminalnog poduhvata.

Žarko je bio lider u OKG Veselinović, radeći sa svojim bratom i OKG u njihovim krijumčarskim aktivnostima, njihovom nasilnom zastrašivanju preduzeća, njihovim građevinskim i infrastrukturnim projektima i njihovim projektima razvoja telekomunikacija.

Osim toga, Veselinović i njegova grupa optuženi su za navodnu umešanost u ubistvo lidera političke stranke Olivera Ivanovića u januaru 2018.

Veselinović i ostali članovi iz OKG, Milan Rajko Radojčić (Radojčić), Željko Bojić (Bojić) i Marko Rošić (Rosić), svi su imenovani u optužnici za to ubistvo, a svaki je imao svoju ulogu u atentatu za taj zločinački poduhvat.

Veselinović, Žarko i Radojčić imenovani su po E.O. 13818 kao strana lica koja su ili su bila vođa ili zvaničnik nekog entiteta, uključujući bilo koji državni organ, koji je učestvovao u korupciji, ili čiji su članovi učestvovali u korupciji, uključujući otuđivanje državne imovine, eksproprijaciju privatne imovine za ličnu korist, korupciju u vezi sa državnim ugovorima ili vađenjem prirodnih resursa, ili podmićivanje u vezi sa njihovim mandatom.

Bojić je određen na osnovu E.O. 13818 zato što je materijalno pomogao, sponzorisao ili pružio finansijsku, materijalnu ili tehničku podršku ili robu ili usluge za Veselinovića ili za njegovu podršku.

Članak je prenet sa portala Kossev.

Članak je prenet sa portala Kossev.

Click