Vladimir Gligorov: Rezerve novca

25. February 2022.
Svetska privreda je mnogo važnija Rusiji nego što je ruska svetu. Ako se nađe zamena za rusku naftu i gas, svetska privreda može gotovo sasvim da nastavi da se razvija kao da Rusije nema. Obratno ne važi. Finansijski, industrijski, tehnološki svetska privreda je veoma važna ruskoj.
vladimir gligorov
Vladimir Gligorov. Foto: Medija centar Beograd

Piše: Vladimir Gligorov, Novi magazin

Ruske rezerve su navodno negde oko 500 milijardi dolara. Novac je u najvećoj meri u takozvanim suverenim fondovima, kakve imaju zemlje koje su izvoznice nafte i gasa. A ne mogu da se oslanjaju na sopstveni novac, pa rezerve drže u stranom. Pa, kaže se, sankcije ne mogu mnogo da naškode ruskoj privredi i budžetu. Ovo je pogrešno.

Nije isto, ali nije ni sasvim različito sa rezervama centralne banke u stranom novcu. Ukoliko bi one počele da se troše, recimo da bi se održao fiksni kurs, to bi u velikom broju slučajeva imalo za posledicu da bi se pritisak na kurs povećao. Pa su te rezerve korisne dok se ne troše.

Isto je i sa ruskim rezervama. Njihova je namena da pokriju promene u cenama izvoza, u ruskom slučaju u najvećoj meri nafte i gasa. Ukoliko bi se trošile za druge namene, recimo za potrošnju ili podršku bankama i preduzećima, to bi odmah imalo rđave posledice po cene i po finansijsko zdravlje banaka. Uz to, dugoročni nivo rezervi trebalo bi da je usklađen s postepenim smanjenjem izvoza nafte i gasa u skladu sa smanjenjem ponude jer ih nema u neograničenim količinama, a i zbog smanjenja tražnje zbog prelaska na alternativne izvore energije.

Naravno, ako se računa na rat i na to da se u njemu pobedi, rezerve bi mogle tome da posluže. Rat se, naravno, može i izgubiti, posle čega je sve mnogo gore. Ovde se greši jer se na ruske rezerve gleda kao na štednju domaćinstva. Ukoliko neko računa da će živeti određen broj godina i da mu štednju neće pojesti inflacija, može da izračuna da li je štednja dovoljna. Ali zemlje traju duže ili bi bar trebalo da računaju s tim da će trajati duže. Pa bi ruske rezerve trebalo da se ulože u vreme koje je to potrebno, recimo, da bi se zemlja oslobodila zavisnosti od izvoza energenata, a ne da se potroše kako bi se izbegle posledice sankcija.

Dodatan problem ruske privrede jeste u njenoj zavisnosti od svetske privrede. Ovo je problem ukoliko bi došlo do prekida odnosa usled ruskih teritorijalnih pretenzija na Ukrajinu. Opet se može ceniti kako svet, i posebno evropske privrede, zavise od uvoza ruskih energenata. Ovo je naravno tačno, ali opet je potrebno imati u vidu međuzavisnost sveta i Rusije.

Već pominjanje rezervi i njihovog nivoa ukazuje na zavisnost Rusije od sveta. Čija je, međutim, zavisnost veća? Poređenja radi, zavisnost sveta od kineske privrede je velika, a tačno je i obratno. Svejedno je verovatno tačno da ostatak sveta manje zavisi od Kine nego Kina od ostatka sveta. Ova međuzavisnost je u najvećoj meri posledica činjenice da je Kina gotovo svetska fabrika. Pa su veze sveobuhvatne i višestruke.

U ruskom slučaju, svetska privreda je mnogo važnija Rusiji nego što je ruska privreda svetu. Ako se nađe zamena za rusku naftu i gas, svetska privreda može gotovo sasvim da nastavi da se razvija kao da Rusije nema. Obratno ne važi. Finansijski, industrijski, tehnološki svetska privreda je veoma važna ruskoj. I ta asimetrija je razlog što Rusija mora da vodi računa da se veza sa svetskom privredom ne izgubi.

Naravno, stvari drukčije stoje ako se ceni značaj Rusije za evropsku i svetsku bezbednost. I ta nesrazmera u privrednom i vojnom značaju jeste zapravo najveći problem. Jer je mnogo veća verovatnoća da će Rusija posegnuti za vojnim sredstvima kako bi istakla svoje političke zahteve. Vojna sila, a ne rezerve novca je ono čime Rusija raspolaže. Da je snaga u novcu, sve bi bilo lakše.

Gospodin Vučić je iz Monaka izjavio da će Srbija imati hrane i vode šta bilo da bilo. Ne znam kako bi to trebalo razumeti.

Tekst je prenet sa portala Novi magazin.

Click