Umetnost i politika improvizacije

2. June 2023.
Festival-u-Opoziciji u organizaciji Centra za nove medije_kuda.org biće održan u Kulturnom centru Labu u Novom Sadu od 8. do 11. juna.
FIO

Piše: Zoran Andrić. Izvor: Novi magazin

Format Festival-u-Opoziciji, kao platforma za uspostavljanje odnosa između umetnosti, obrazovanja i politike improvizacije, orijentisan je ka stvaranju privremenih zona grupnosti, razmene i podrške improvizacionoj praksi koja radi/proizvodi u zvuku, sa zvukom i oko zvuka. Stalni pogoni događaja ‒ OUR Accompanyings (improvizacije i performansi), DžuBoks (razmena materijala), Zvučna instalacija i Čitalački pult ‒ iniciraju umetničku produkciju u festivalskom formatu, i to sa namerom da afektizuju i konceptualizuju improvizaciju kao umetnički, kulturni i društveno-politički (protiv)stav suprotstavljen komercijalizaciji, trivijalizaciji, depolitizaciji i predatorskoj utilitarizaciji umetnosti.

U okviru programa OUR Accompanyings biće održane prezentacije, performansi i radionice, kroz eksperimentalnu i participativnu muzičku i poetsku produkciju u kojima će se mešati različite postave učesnika i muzičara. Pogon DžuBoks je plejista u procesu stvaranja svih učesnika i posetioca anti-festivala, koja će se aktivirati i koristiti preko wi-fi mreže i direktno na DžuBoks kompjuteru u prostoru KC Lab. Na Čitalačkom pultu biće izloženi brošure, lifleti, tekstovi koji su deo nezavisne produkcije i umetničke kritike i analize za slobodnu razmenu, dok će stalna zvučna instalacija biti aktivna u prostorijama KC Lab tokom događaja.

Po uzoru na Company Weeks (godišnji festival slobodne improvizacije u organizaciji Dereka Bejlija od 1977. do 1994) i Rock in Opposition (pokret muzičkih bendova koji su se suprotstavili monopolu muzičke industrije tokom 1970-ih godina), Festival-u-Opoziciji ne pretenduje na mesto institucije sa autoritetom, već istrajava kao krhko čvorište ispresecanih flukseva sa lokalne i regionalne scene, baš kao i onih upliva kreativne energije koji dolaze iz evropskih i svetskih metropola.

Učesnici Festivala-u-Opoziciji su Jaka Berger (Ljubljana), Zahra Mani (Grac), Dejana Sekulić (Brisel), Luka Čabo (Zagreb), Ksenija Stevanović (Beograd), Ilia Belorukov (St. Peterburg / N. Sad), Alisa Beck & Sara Zlanabitnig ‒ echoraum (Beč), Artan Sadiku (Skoplje), Davorka Begović (Zagreb), Brigitte Egger (Insbruk), Ivar Roban Križić (Beč / Zagreb), Andrej Mirčev (Berlin), Jonas Kocher & Gaudenz Badrutt ‒ Bruit Association (Biel / Bienne), Janez Leban (Tolmin), Marianna Karava (Atina / Beograd), Anna Belorukova (St. Peterburg / N. Sad), Nenad Marković (N. Sad), Jelena Anđelovski (N. Sad), Stevan Bradić(N. Sad), Marko Jovetić (N. Sad), László Lenkes (Novi Bečej), Nemanja Tasić (N. Sad), Vlada Rašković (N. Sad), Milana Zarić, Karolina Baeter, Vladimir Blagojević ‒ Ansambl Studio 6 (Beograd / N. Sad / Kragujevac), Daniil Gorokhov (Kotor / St. Peterburg), Vitaliy Ovchinnikov (N. Sad / St. Peterburg), Pavle Jovanović (Zagreb), Bojana S. Knežević (Beograd), Filip Vlatković (N. Sad), Rab Rab Press (Helsinki), Ben Watson (London), Zavod Sploh (Ljubljana), kuda.org tim: Zoran Pantelić, Borka Stojić, Zsolt Polgar, Olja Homa, Minja Smajić (N. Sad).

Program Festivala-u-Opoziciji realizuje se u okviru šire međunarodne kolaborativne mreže organizacija iz Novog Sada, Zagreba, Skoplja, Ljubljane, Helsinkija, Biela / Bijena, Brisela, Graca i Beča. Festival-u-Opoziciji se realizuje uz podršku FfAI ‒ Fondacije za umetničke inicijative, Swiss Arts Council Pro Helvetia, KC Lab, Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada, Austrijskog kulturnog foruma iz Beograda, Goethe instituta Beograd i Ambasade Republike Slovenije u Beogradu.

Tekst je prenet sa portala Novi magazin.

Click