Švajcarac u Srbiji

13. June 2022.
Javno zagovaranje nameće udruženjima građana da se snažno angažuju, lobirajući ispred institucija za promene u interesu građana. Zagovaranje pred institucijama donosi konkretne, opipljive rezultate onda kada kampanja javnog zastupanja bude uspešna i institucije usvoje nove politike ili prakse u postupanju.
1471a2f9b5972391d708007b0a22b3098
Jens Engeli. Foto: Privatna arhiva/Novi magazin

Piše: Jens Engeli, Novi magazin

Doselio sam se u Beograd sa suprugom u ranu jesen 2019. godine, nakon sedam godina upravljanja regionalnim portfolijem Helvetasa na Zapadnom Balkanu iz švajcarske centrale. Odluku o preseljenju doneo sam motivisan željom da budem bliže našim projektima i timovima koji ih sprovode, kao i namerom da regionalnu kancelariju Helvetasa uspostavimo upravo u Beogradu.

Helvetas je švajcarska nevladina organizacija sa više od 100 000 članova. Moj prvi susret sa organizacijom dogodio se tokom studija, davne 1995. godine u Butanu, da bih joj se zvanično pridružio sedam godina kasnije u Kirgistanu. Od tada do danas radio sam u Mozambiku i Bangladešu, kao i u centrali Helvetasa u Švajcarskoj.

Poslednjih devet godina, zajedno sa kolegom Matijasom Herom, upravljam regionalnim portfolijem za Istočnu Evropu. Misije u kojima sam učestvovao omogućile su mi da upoznam mnoga mesta, zemlje i predele. Dodir sa različitim kulturama i ljudima neprocenjivo je iskustvo, a moj angažman u Srbiji i na Zapadnom Balkanu smatram privilegijom. Život u Srbiji za mene je izuzetno profesionalno i lično iskustvo. Moja supruga i ja zaista uživamo u našem beogradskom životu. Otvorenost i ljubaznost ljudi, neverovatna priroda, hrana i način života i dalje nas svakodnevno impresioniraju. U Srbiji smo postali roditelji, ovde je rođen naš sin i zato će ova zemlja zauvek ostati u našim srcima.

Kao organizacija, Helvetas ima misiju da podržava ranjive društvene grupe. Dosadašnje iskustvo nam govori da se to najlakše postiže kroz podršku i promociju inkluzivnih politika, a ne kroz posebne mere za određene društvene grupe. Nastojimo da delujemo za opšte dobro, da povezujemo ljude i organizacije. Verujemo da se samo kroz lokalne partnere i institucije može postići održiva i sistemska promena. Kad god je to moguće, ne radimo stvari sami, već podržavamo nacionalnu ili lokalnu organizaciju koja je u najboljoj poziciji da pruži određenu uslugu građanima.

U Srbiji trenutno sprovodimo tri projekta. Jedan je regionalnog karaktera, usmeren na ekonomski razvoj i razmenu znanja, dok su dva nastala na inicijativu švajcarske ambasade u Srbiji. Prvi podržava reformu naplate poreza na imovinu u više od 50 opština dok je drugi, „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ pokrenut oktobra 2019. i usmeren je isključivo na nevladin sektor. Kroz šest grant šema podržavamo pojedinačna udruženja, formalne i neformalne mreže organizacija, kao i partnerske inicijative udruženja i lokalnih samouprava u cilju povećanja učešća građana u procesu donošenja odluka. A to je jedna od najdragocenijih švajcarskih vrednosti, koju pokušavamo da prenesemo kao iskustvo u zajednice sa kojima imamo bilateralnu saradnju.

Kao zemlja razvijene demokratije Švajcarska uživa međunarodni ugled i po mnogo čemu se smatra „brendom kvaliteta“. Takav slučaj je i ovde, pa je sprovođenje švajcarskih projekata u Srbiji posao koji donosi zadovoljstvo. Brojne inicijative, projekti i napori švajcarske ambasade da kroz bilateralnu saradnju podrži Srbiju i njene građane značajno su doprineli ovakvoj percepciji. Ovo je od velike pomoći kada je u pitanju rad sa institucijama, državnim organima i zajednicama. Švajcarska ima dugu istoriju aktivnog građanskog društva, demokratije i dobrog upravljanja. Tradicija građanske inicijative i referenduma u ​​Švajcarskoj je uvedena na nacionalnom nivou 1848. godine revizijom našeg ustava.

Što se Srbije tiče, Švajcarska je dugo bila aktivna u podršci lokalnim samoupravama i u njenom fokusu su odgovorna, transparentna i inkluzivna lokalna samouprava koja pruža kvalitetne usluge. Samo civilno društvo, međutim, do sada je bilo tek indirektno podržano. Sa ACT-om ova se praksa promenila. Švajcarska je, kao i mnogi drugi donatori, uvidela potrebu da se udruženja građana direktno podrže ciljanim projektima i povezanim intervencijama. U ACT-u smo se usmerili na javno zagovaranje jer verujemo da je glas građana, njihovo aktivno učešće u kreiranju javnih politika i procesima donošenja odluka, ključni preduslov snažnog građanskog društva. Javno zagovaranje nameće udruženjima građana da se snažno angažuju, lobirajući ispred institucija za promene u interesu građana. Zagovaranje pred institucijama donosi konkretne, opipljive rezultate onda kada kampanja javnog zastupanja bude uspešna i institucije usvoje nove politike ili prakse u postupanju.

Kao vođa međunarodnog tima ACT projekta i regionalni direktor Helvetasa za Jugoistočnu Evropu odgovoran sam da obezbedim visok kvalitet naših projekata i da osiguram da se sprovode u skladu sa vrednostima Helvetasa. Taj zadatak ne mogu da postignem sam i zato su izuzetni profesionalci, posvećene kolege i partneri od neprocenjivog značaja.

Imam sreću da smo upravo takve ljude okupili u Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana. To su profesionalci kojima mogu da delegiram deo odgovornosti i tako više budem u pozadini, usmeren na stvaranje pozitivnog okruženja koje ljude motiviše a da samo po potrebi istupam frontalno, da vodim i štitim svoj tim. Ovaj pristup primenjujemo u ACT-u sa našim partnerom u konzorcijumu, Građanskim inicijativama, kao i sa strateškim partnerima, TRAG fondacijom, Beogradskom otvorenom školom i Stalnom konferencijom gradova i opština. ACT podrška realizuje se kroz različite grantove, odnosno, finansijsku podršku udruženjima, u kombinaciji sa obukama i izgradnjom kapaciteta u određenoj oblasti. Trudimo se da budemo što bliže potrebama naših korisnika grantova u skladu sa postavljenim ciljevima bez stvaranja zavisnosti, već ih podržavamo da postanu profesionalniji i nezavisniji.

Sam ACT započet je u osvit pandemije i potpunog zatvaranja, što je poseban razlog zadovoljstva zbog ostvarenih rezultata. Ponosan sam na dosadašnji rad čitavog tima, kao i na rad našeg partnera u konzorcijumu, Građanskih inicijativa. Trenutno imamo oko 100 različitih korisnika grantova, koji predstavljaju preko 200 organizacija građanskog društva koje su dobile podršku. To je naša ACT ekipa koju ove nedelje okupljamo u Beogradu na trodnevnoj konferenciji „Dani ACT zajednice“, gde ćemo razmeniti iskustva našeg zajedničkog rada na osnaživanju građanskog društva Srbije.

Jens Engeli je međunarodni tim lider projekta Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT i regionalni direktor Helvetasa za Jugoistočnu Evropu. Organizacije je od 1. do 3. juna održala u Beogradu konferenciju „Dani ACT zajednice“, koju je otvorio i zaključio Jens Engeli.

Tekst je prenet iz Novog magazina.

Click