Otkazan Beogradski maraton, Grad Beograd doneo niz preventivnih mera

12. March 2020.
Tradicionalni Beogradski maraton otkazan je zbog pandemije korona virusa.

Kako je danas saopšteno iz Gradske uprave, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da 33. Beogradski maraton neće biti održan u aprilu zbog proglašene pandemije korona virusa.

Maraton je trebalo da bude održan 26. aprila.

Vesić: Grad Beograd doneo niz preventivnih mera i uputstava za postupanje u javnom prevozu

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić saopštio je danas da je Grad Beograd, posredstvom Sekretarijata za javni prevoz, doneo niz preventivnih mera i uputstava za postupanje u javnom prevozu u slučaju širenja virusa „kovid-19”, a koje su usaglašene sa Gradskim zavodom za javno zdravlje.

Kako je podsetio, javni prevoz je usluga od opšteg interesa koja omogućava mobilnost, a u vreme epidemija i pandemija od naročite je važnosti jer omogućava, između ostalog, pristup zdravstvenim ustanovama.

– Doneli smo niz mera i preporuka za organizatore, operatere, vozače i kontrolore, ali i za korisnike javnog prevoza. Ključni cilj za prevoznike koji obavljaju javni prevoz putnika jeste obezbeđivanje kontinuiteta u radu, upravo zbog potrebe građana da koriste javni prevoz. Stoga bi javni prevoznici trebalo da preduzmu sve mere i zaštite osoblje kako bi se izostanci sa rada minimizirali. Najvažnija preporuka jeste da se u svakom trenutku prate uputstva nadležnih organa i da se mere pooštravaju u skladu sa nivoom rizika. Kada je reč o putnicima koji koriste javni prevoz, najvažnije je da, ako su doputovali iz zemlje ili regiona sa visokim ili umerenim rizikom od korona virusa, pažljivo prate svoje zdravlje. Ako posumnjaju na simptome koji uključuju temperaturu i kašalj, moraju se odmah izolovati i potražiti lekarsku pomoć – precizirao je Vesić, navodeći još jednom brojeve telefona za to 064/8945235 ili 011/2684566.

On je podvukao da se preventivne mere primenjuju na sve vidove javnog prevoza bez obzira na nivo pretnje, a da je u planiranje potrebno uključiti sve prevoznike i operatere koji učestvuju u javnom prevozu putnika, s obzirom da najbolje poznaju poslovne procese i resurse kojima raspolažu. Takođe, u proces planiranja i sprovođenja mera zaštite zaposlenih i korisnika prevoza potrebno je uključiti i sindikate, zato što njihovo učešće može pomoći da se ostvari razumevanje i podrška za manje popularne mere, naveo je Vesić.

Ključno je imati identifikovane bitne funkcije unutar organizacije i obezbediti im odvojene prostorije ako se proceni potrebno, što je glavna preporuka za operatere. Takođe, potrebno je identifikovati radna mesta prema stepenu rizika od ugroženosti i identifikovati zaposlene koji bi mogli biti u rezervi za kritične pozicije. Zamenik gradonačelnika naveo je da je neophodno proveriti i zalihe neophodne za nesmetano obavljanje javnog prevoza putnika. Jedna od mera jeste i svakodnevno informisanje i komunikacija sa zaposlenima radi ohrabrenja i suzbijanja panike, jer će širenje virusa biti ključna tema u medijima, kao i redovno praćenje objave nadležnih organa u cilju informisanosti o najnovijim savetima, merama i preporukama.

– Sekretarijat za javni prevoz je u cilju preventivne zaštite kako voznog osoblja tako i korisnika usluge prevoza u Beogradu obavestio sve operatere da je potrebno da podignu nivo održavanja higijene u vozilima javnog prevoza. To pre svega podrazumeva svakodnevnu pojačanu dezinfekciju unutrašnjosti vozila: vozačku kabinu, rukodržače, validatore, sedišta, a ako bude data preporuka nadležnih službi, potrebno je nabaviti i zaštitne maske za vozno i kontrolno osoblje – kazao je Vesić.

Za ove potrebe Sekretarijat za javni prevoz je preporučio umerenu nabavku sredstava za dezinfekciju (sredstava na bazi alkohola u skladu sa preporukama), kao i zaštitnih maski, kako se ne bi stvarale nepotrebne zalihe. Pored ovoga, Sekretarijat za javni prevoz uputio je preporuku svim prevoznicima da prilikom kupovine novih vozila, koja će biti angažovana u javnom linijskom prevozu putnika, ona budu sa zatvorenim vozačkim kabinama koje fizički razdvajaju vozački od putničkog prostora, a u cilju zdravstvene i opšte bezbednosti vozača.

– Grad Beograd i Sekretarijat za javni prevoz će svakodnevno pratiti razvoj situacije i preduzimati mere iz svojih nadležnosti – najavio je Vesić.

Kao meru, zaposlene treba podsetiti na osnovna pravila lične higijene, koja uključuju redovno pranje ruku, pokrivanje usta papirnom maramicom kada kašlju ili kijaju i odmah bace zaprljanu maramicu u kantu za smeće, ukoliko nemaju papirnu maramicu potrebno je da kijaju i kašlju u lakat. Redovno treba da se prati telesna temperatura i obavezno treba obavestiti nadređene u slučaju kada primete simptome koji ukazuju na postojanje virusa, dodao je Vesić.

– Operateri moraju da vode računa i o tome da voznom i saobraćajnom osoblju obezbede sredstva za suvo pranje ruku i da opredele lica koja će se starati i biti odgovorna o primeni preporučenih mera. Proces čišćenja mora biti prilagođen situaciji, a pažnju treba usmeriti na dezinfekciju zajedničkih površina i mesta koja se dodiruju, kao i na odlaganje otpada – precizirao je Vesić.

Pre početka rada potrebno je izvršiti dezinfenciju radnog prostora i češće u toku radnog vremena, a važno je i održavati rastojanje i izbegavati direktan kontakt sa strankama. Na radnim mestima gde nije moguće čišćenje između smena, zaposleni moraju biti opremljeni potrebnim sredstvima i biti odgovorni za uklanjanje otpada i dezinfekciju površina pre početka rada kao deo rutine. Na svakom terminusu potrebno je izvršiti provetravanje vozila, navedeno je u preporukama.

Zamenik gradonačelnika je na kraju podsetio da je Svetska zdravstvena organizacija novi virus okarakterisala kao respiratorni virus koji se širi prevashodno kontaktom sa zaraženom osobom preko respiratornih kapi koje nastaju kašljanjem ili kijanjem, a koje se mogu udahnuti ili kontaminirati ruke i površine. Još uvek nije poznato koliko virus može da preživi na površinama, ali preliminarni podaci ukazuju na to da može da opstane nekoliko sati ili više. Zbog toga se sistemi javnog prevoza moraju smatrati okruženjem visokog rizika i zato je neophodno pridržavati se svih donetih mera i uputstava, zaključio je Vesić.

Članak je prenet sa portala Danas.

Članak je prenet sa portala Danas.

Click