Viktimološko društvo Srbije traži da se 3. maj proglasi Danom sećanja na žrtve masovnih ubistava

21. February 2024.
Viktimološko društvo Srbije saopštilo je 21. februara da je pokrenulo inicijativu da se 3. maj u Srbiji proglasi Danom sećanja na žrtve masovnih ubistava u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i selima Dubona i Malo Orašje kod Mladenovca i Smedereva.

Izvor: Beta

“Na ovaj način želimo da se svake godine setimo svih nastradalih u masovnim ubistvima i pošaljemo poruku javnosti i državi da ovako tragični događaji ne smeju da se ponove”, navelo je to udruženje u saopštenju povodom Evropskog dana žrtava, koji se obeležava 22. februara.

Viktimološko društvo Srbije ocenilo je da sve žrtve i njihove potrebe moraju biti prepoznate, a njihova prava u potpunosti poštovana.

Udruženje je tim povodom pokrenulo peticiju na sajtu peticije.online i uputilo poziv svim građanima i građankama Srbije na empatiju i davanje doprinosa izgradnji kulture sećanja.

Da bi se odgovorilo na potrebe svih žrtava, pružila podrška, razvila kultura sećanja i sprečilo da se masovna stradanja ponove, ocenili su da je neophodno razvijanje strategije za dugoročnu podršku žrtvama koja bi uključivala izradu individualne procene potreba u pogledu psiho-socijalne, pravne, praktične, finansijske i druge podrške i kako bi se na proaktivan način ova podrška ponudila i pružala žrtvama.

Prema oceni tog udruženja, neophodno je i prepoznavanje direktnih i indirektnih žrtava masovnih ubistava kao žrtava kriminaliteta i priznavanje prava koja im prema Direktivi o uspostavljanju minimalnih standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava kriminaliteta 2012/29/EU i nacionalnom zakonodavstvu pripadaju.

Ocenjeno je i da je potrebno razvijanje metodologije za inkluzivan proces konsultacija za izgradnju memorijalnog centra i definisanje njegovih programskih aktivnosti kako bi se obezbedilo sećanje na ubijene, a naučene lekcije nakon masovnih ubistava “urezale u kolektivno pamćenje građana i građanki Srbije kako se nešto slično nikada ne bi ponovilo”.

Viktimološko društvo Srbije dodalo je i da je neophodno uspostavljanje sistema kriznog odgovora na masovno nasilje, koji će uključiti komponentu podrške žrtvama i koji će omogućiti bolju, bržu i adekvatniju reakciju.

Click