Servis podrške u mobilnosti i komunikaciji

26. October 2020.
Gradovi Beograd i Novi Sad i Gradske opštine Vračar i Savski venac, uspostavili su međupštinsku saradnju potpisivanjem Sporazuma o uspostavljanju međuopštinske saradnje od strane gradonačelnika i predsednika opština.
logoinfozasve nov

Kao rezultat ove saradnje, osnovan je Servis podrške u mobilnosti i komunikaciji namenjen osobama sa invaliditetom, a u cilju povećanja dostupnosti usluga, informacija i komunikacija. Kroz međuopštinsku saradnju koja je prvi put uspostavljena na ovaj način, udruživanjem resursa i kapaciteta, obezbeđuje se razmena iskustava i dobre prakse, povećava se efikasnost rada, unapređuje primena principa dobre uprave, a sve sa ciljem podizanja nivoa socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom i stvaranja jednakih mogućnosti.

U okviru novoosnovanog servisa pružaju se servisne informacije ( isključenja vode, struje, izmene na linijama gradskog prevoza…) dostupne i u zvučnom obliku i na znakovnom jeziku putem aplikacije za mobilni telefon Info za sve, koja je dostupna na google play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infozasve, zatim besplatna usluga tumača za znakovni jezik i SOS poziv tumača za znakovni jezik 24/7, u hitnim slučajevima, preko mobilne aplikacije, kao i informacije na Brajevom pismu. Servis će štampati promotivne materijale i na Brajevom pismu.

Građani mogu Servisu da prijave barijere na javnim površinama (podignuti ivičnjaci trotoara, stubići i dr.) i na objektima javnih instutucija (nepostojanje rampi), te će uputiti prijave nadležnim organima da obezbede pristupačnost i nesmetano kretanje.

Kontakt Servisa: servisinfozasve@gmail.com

Srpski filantropski forum u Mesecu pristupačnosti povodom Nacionalnog dana davanja pruža podršku svim inicijativama koje rešavaju probleme pristupačnosti na svim nivoima. Opština Vračar je pozitivan primer koji bi

morao da bude uzor svim jedinicama lokalnih samouprava. Nacionalni dan davanja realizuje Koalicija za dobročinstvo uz podršku Američke Agencije za međunarodni razvoj USAID

Click