Untitled-1.jpg
Javni servis8. April 2022.
Ako je suditi po Zakonu, upravljanje otpadom u Srbiji je potpuno regulisana oblast. Njime se, između ostalog, uređuju vrste i klasifikacija otpada, planiranje upravljanja, odgovornosti i obaveze u vezi sa tim, nadzor, kao i druga pitanja od značaja. Upravljanje otpadom bi trebalo da bude i jeste delatnost od opšteg interesa. A da li je u praksi tako? Nažalost, pokazalo se da nesanitarne i divlje deponije zauzimaju mnogo veće površine od sanitarnih deponija, a još više poražava podatak da na takvim mestima završi barem petina svog komunalnog otpada koji se napravi.
Stihl-i-Gradsko-zelenilio-zasadili-96-kedrova-u-parku-Usce_3.jpg
Javni servis16. March 2022.
Kompanija STIHL, vodeći svetski proizvođač motornih testera i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, hortikulturu, kao i građevinsku industriju juče je u saradnji sa JKP „Zelenilo Beograd“ zasadila 96 sadnica kedra u parku „Ušće“ na Novom Beogradu. Ovaj broj od 96 sadnica simbolizuje broj godina postojanja kompanije.