Ekologija

0503foto-FoNet-Medija-centar-678x381-1.jpg
Javni servis12. februar 2020.

Nekontrolisano spaljivanje plastike, guma, ambalaže i automobilskih ulja na životnu sredinu je veoma opasno. Ipak, o tome se ne govori dovoljno i građani nesvesno uništavaju i svoj život, i tuđi i svoje okruženje, saglasili su se učesnici panel-diskusije „Ne spaljuj, recikliraj“, koja je održana danas u Medija centru.

Javni servis8. februar 2020.

Gradnja toplana na biomasu jedan je od prioriteta koje Vlada Srbije ističe u borbi protiv zagađenja zraka. Međutim, udio biomase u daljinskom sistemu grijanja manji je od jedan posto. Općina Svilajnac je primjer lokalne samouprave koja veliku pažnju posvećuje energetskoj učinkovitosti. Ove godine u tom gradu u Srbiji počinje gradnja toplane na biomasu, koja će grijati sve javne objekte.

Članak je prenet sa portala Danas.