timelab-pro-sWOvgOOFk1g-unsplash-1280x681.jpg
Javni servis13. April 2022.
Rat u Ukrajini i svi njegovi propratni efekti sigurno predstavljaju najveće trenutne ekonomske izazove sa kojima se suočavaju gotovo sve vodeće privrede sveta. Postoje, međutim, jasni trendovi koji su važni za ekonomska kretanja na globalnom i regionalnom nivou, a koji su bili uočeni pre 24. februara ove godine.