punos2.jpg
Javni servis6. November 2021.
Odavno svi znamo da pravo i pravda nisu sinonimi, dapače, da katkad po svojim implikacijama idu u dijametralno suprotnim smjerovima. Ali, da vam ubiju majku, nepokretnu, bolesnu staricu, ubojicu puste na slobodu, a od vas, jer ste se žalili na presudu, traže da podmirite preko 100 tisuća kuna sudskih troškova, e to se zbilja čini krajnje bizarno i nepravedno. Ali je zakonito. I tu se za sud, za pravu državu, sve završava. A za obitelj Punoš iz Dobropoljaca kod Benkovca nova kalvarija počinje…