DRI: Petina testiranih uzoraka vode bila neispravna

26. December 2019.
Državna revizorska institicija (DRI) je utvrdila da od 2015. do 2018. godine 20 odsto testiranih uzoraka vode za piće iz javnih vodovoda i vodnih objekata u Srbiji nije ispunjavalo propisane kriterijume ispravnosti.
imani-vDQ-e3RtaoE-unsplash
Ilustracija. Foto: Imani / Unsplash

U izveštaju o reviziji svrsishodnosti poslovanja “Dostupnost i ispravnost vode za piće” DRi je navela da jedinice lokalne samouprave i gradska opština – subjekti revizije nisu preduzele mere kako bi se u potpunosti obezbedili preduslovi za kontinuirano pružanje usluga snabdevanja ispravnom vodom za piće, jednaka dostupnost i pođednak kvalitet vode za piće kojom se snabdeva stanovništvo.

Subjekti revizije DRI bili su gradovi Zrenjanin i Sombor, gradska opšina Mladenovac i opštine Požega i Svilajnac.

Po nalazima državnih revizora, lokalne samouprave nisu utvrdile način izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja usluge, projekti nisu realizovani u predviđenim rokovima, a korišćeni indikatori ostvarenja ciljeva nisu usmereni na ocenu efekata ulaganja javnih sredstava u unapređenje dostupnosti i ispravnosti vode za piće.

“Кašnjenje u donošenju podzakonskog akta kojim se uređuju uslovi i obaveze za delovanje u oblasti javnog zdravlja i neaktivnost jedinica lokalne samouprave doprineli su tome da nisu preuzete obaveze planiranja i praćenja ispravnosti vode za piće zbog čega nije obezbeđeno da se kontrola na teritoriji za koju su nadležne vrši u svim javnim vodovodima i u propisanom obimu. Nejednako postupanje prilikom ocene bezbednosti upotrebe vode za piće utiče da stručno mišljenje o bezbednosti upotrebe, odnosno mogućnosti korišćenja vode za piće, nije sadržano u svim izveštajima o rezultatima analiza koji se dostavljaju sanitarnim inspektorima radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti”, ističe se u izveštaju DRI.

Click