UNS ispitivao način rada opštinskih overitelja; Jelena Zorić: Neprijatno je kada novinar mora da istražuje sopstveni slučaj

3. December 2023.
Novinarka Jelena Zorić je, kako kaže za Udruženje novinara Srbije, nedavno podnela žalbu Višem sudu u Beogradu zbog toga što je Gradska izborna komisija odbila njen prigovor na izborne liste „Srbija na Zapadu“ – Zoran Vuletić i „Ćale ovo je za tebe“ - Pavle Đurić, jer se u izjavama podrške ovim listama nalaze njen potpis i lični podaci koji su zloupotrebljeni, ali i zato što joj nisu odobrili uvid u dokumentaciju.
list-danas-jelena-zoric-i-aleksandar-cvrkotic-dobitnici-nagrade-dusan-bogavac-3717394-velika
Jelena Zorić. Foto: N1

Autorka: Milica Olujić, Izvor: UNS

Na pisarnici GIK-a takođe je predala žalbu za Viši sud, a ukoliko žalba bude odbijena kaže da će se obratiti Ustavnom sudu. Žalbu je, kako dodaje, podnela i zaštitniku građana.

Advokat Jelene Zorić tražio je od Gradske opštine Vračar da se izjasni da li se potpisi poznate novinarke nalaze u knjigama overe i da li su zavedeni. Ako jesu, rekla nam je ova novinarka, sledeće što bi trebalo uraditi je ustanoviti ko je dokument potpisao i overio Izjavu u njeno ime.

Ukoliko se utvrdi da je to slučaj, Zorićeva namerava da podnese krivični prijavu protiv N. N. lica.

Predstoji i, napominje ona, koordinacija sa Prvim osnovnim tužilaštvom koje je na osnovu saznanja iz medija takođe pokrenulo istragu.

Zorićeva kaže da je izuzetno neprijatno kada se novinar nađe u situaciji da istražuje sopstveni slučaj.

– Moram da uradim sve što mogu da ne bih iskusila još goru zloupotrebu mog potpisa, da mi neko ne proda stan, ili podigne kredit na moje ime, ili počini neko drugo krivično delo. Vrlo sam voljna da, kada dobijem uvid u „moj“ potpis na tim listama, i ako je falsifikovan na još nekom mestu kao na primer u beležničkim knjigama, angažujem i veštaka koji će da analizira potpise – rekla je Jelena za UNS.

Iako svesna da je proces dugotrajan, kaže da je ohrabruje saznanje da je Prvo osnovno tužilaštvo samoinicijativno pokrenulo istragu na osnovu medijskih objava. Sa druge strane, zabrinjava što većina drugih institucija „ćuti“ – policija, Gradska i Republička izborna komisija, ali i ostali državni organi poput poverenika i zaštitnika građana.

Poznata novinarka rekla je da u situacijama poput ove državne institucije i organi moraju da reaguju u skladu sa zakonom. Ovakve zloupotrebe, navodi ona, nije moguće izvesti tek tako i i smatra da je reč o organizovanom kriminalu.

– O mom potpisu se sada govori samo zato što su predstavnici iz Gradske izborne komisije prepoznali moje ime. Koliko je ljudi čije ime nisu prepoznali, jer se bave manje vidljivim poslovima? Koliko je onih koji ne znaju šta im se dešava, a koliko je tek teško kada ne može glas da ti se čuje kada čuješ šta ti se dešava? – rekla je Jelena Zorić za UNS dodajući da je u malo povoljnijem položaju zbog poznavanja rada institucija i iskustva koje je stekla radeći kao novinarka.

 

Kako izgleda davanje Izjave podrške kod opštinskog overitelja?

Tragom informacije da su lični podaci Jelene Zorić zloupotrebljeni, a da će se dve liste „Srbija na Zapadu“ – Zoran Vuletić i „Ćale ovo je za tebe“ – Pavle Đurić, naći na beogradskim izborima 17. decembra, UNS je posle kancelarija javnih beležnika obišao i službe u Opštini Vračar.

Javnobeležnička komora Srbije saopštila je 24. decembra da kod njih nije moguća greška. Oni su prst uprli na opštinske overitelje.

UNS je u GO Vračar proverio šta podrazumeva procedura overe izjave podrške nekoj od izbornih lista, koja je, kako kažu ista kao kod javnog beležnika.

Procedura, kako su objasnili, počinje podnošenjem pismenog zahteva stranke sa naznačenim imenom i prezimenom kontakt osobe i brojem telefona. Po pozivu ugovaraju se datum, vreme i lokacija.

Predstavnici političkih stranaka najčešće zahtevaju da građani overavaju potpise u njihovim prostorijama. Po odobrenju, Opština na zahtev šalje overitelje u dogovoru sa osobama čija su imena navedena u zahtevu.

– Overu mogu obavljati oni koji su za to obučeni ili su nekada radili taj posao. Kod nas je ovlašćenje za overu Izjave podrške dobilo osmoro zaposlenih – navela je Gordana Basta,  v.d. načelnice Uprave.

Za opštinskog overitelja se, kako je dodala, biraju uglavnom oni koji su do izmene zakona bili zaduženi za overe, odnosno zaposleni u pisarnicama ili na drugim administrativnim poslovima.

Basta dodaje da već nekoliko godina u Opštini nemaju ovlašćenje da overavaju dokumente, osim u slučaju raspisivanja izbora.

Izmenom zakona dozvoljeno je opštinskim službenicima da overavaju Izjave podrške nekoj izbornoj listi kako bi se smanjio pritisak na javnobeležničke kancelarije koje, kako je rečeno UNS-u, nemaju dovoljno kapaciteta za to.

 

U zgradi Opštine Vračar overeno oko deset individualnih potpisa

U samoj zgradi Opštine Vračar overen je mali broj izjava, ali zato su opštinski overitelji išli na adrese u dogovoru sa partijama i grupama građana koje su ušle u trku za izbore 17. decembra.

– Na zahtev samo jedne stranke overili smo desetak individualnih potpisa u zgradi opštine uz prisustvo građana koji su želeli da potpišu podršku – istakla je zamenica Načelnice uprave.

Prilikom davanja Izjave podrške nekoj izbornoj listi neophodno je da potpisnik donese ličnu kartu na uvid. U strankama koje nemaju tehničkih mogućnosti za očitavanje lične karte građani su bili u obavezi da donesu i očitanu ličnu kartu rekli su UNS-u u Opštini Vračar.

Obrazac Izjave podrške treba da bude popunjen u dva primerka, potpisan i overava ga opštinski overitelj. Jednu Izjavu zadržava potpisnik, a drugu, zajedno sa očitanom ličnom kartom, zadržava politička stranka, nastavili su da objašnjavaju iz Opštine.

Pored provere prikupljene dokumentacije, Opštinski overitelji su dužni da unesu lične podatke potpisnika u Knjigu overe koju i sami potpisuju na kraju svakog unosa, dodaju iz Opštine. Za izdavanje Knjige overe i opštinskog pečata zadužen je šef pisarnice koji, kažu dalje, pored izdavanja, vodi i evidenciju kome su knjige i pečati predati, kog dana, ali i kada su razduženi.

Od broja raspoloživih ljudi i organizacije zavisi koliko će biti poslato overitelja pričaju u opštini Vračar .

Procedura overe, uz poštovanje svih pravila, traje oko 5 minuta u proseku, pa tako jedan overitelj u osmočasovnoj smeni overi između 30 i 50 Izjava podrške, rečeno je UNS-u u ovoj beogradskoj opštini.

Ovaj broj može biti i veći posebno kada se overe rade za veće stranke, jer imaju dovoljno sredstava i raspolažu većim brojem aktivista koji pomažu tako što daju informacije sugrađanima, očitavaju lične karte onima koji nisu poneli primerak sa sobom i upućuju ih do overitelja, nastavljaju da objašnjavaju.

Iz GO Vračar kažu da je nemoguće da jedan overitelj, čak ni petoro, obavi 1.000 overa u jednom danu, bez obzira na uslove i ispomoć kojom raspolažu.

Nakon overe i prikupljanja Izjava podrške, kažu za UNS-u Opštini Vračar, stranke preuzimaju kompletnu dokumentaciju, prebrojavaju broj potpisa i prebacuju podatke potpisnika u digitalni format, a potom predaju Gradskoj ili Republičkoj izbornoj komisiji.

Svi podaci koji se nalaze u Izjavi podrške nekoj izbornoj listi, saznajemo dalje, moraju da se poklapaju sa podacima u Knjizi overe i moraju da budu overeni potpisom i pečatom opštinskog overitelja.

Svi službenici koji overavaju izjave imaju nalog i ovlašćenje od Načelnika uprave da obavljaju taj posao u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika, rekli su UNS-u u Opštini Vračar.

Nalog strogo propisuje da službeno lice ne sme da upiše u knjigu osobu koja fizički nije prisutna i bez lične karte i čitača.

Prema Zakonu o izboru Narodnih poslanika birač može potpisom da podrži samo jednu izbornu listu koja se overava ili kod javnog beležnika ili u opštinskoj, odnosno gradskoj Upravi.

Članak je prenet sa portala UNS.

Click