UNDP virtuelno objavio Javni puls 18

1. June 2020.
U skladu sa restrikcijama koje su uvele zdravstvene institucije na Kosovu o fizičkoj distanci, UNDP objavljuje svoj 18. pregled Javnog pulsa virtuelno.
coverpage_srb

Istraživanje “Javni puls 18.” urađeno je u peripodu mart – april 2020. Ovoga puta, sa izuzetkom, putem telefona sa 1,306 ispitanika na Kosovu, a pruža percepcije građana o demokratskim procesima, socijalno-ekonomskim aspektima, bezbednosti i o KOVID 19 pandemiji.

Projekat “Javni puls” finansira Američki narod kroz USAID.

U nastavku iznosimo neke od zaključaka najnovijeg istraživanja:

 • Nivo zadovoljstva je najviši do sada, a od kako se radi istraživanje Javnog pulsa od 2010. zadovoljstvo radom izvršnih vlasti je rekordnih 60.7% što je uvećanje za 46.3% u odnosu na novembar 2019. kada je ostalo na 14.4%.
 • Zadovoljstvo radom Premijera je na rekordnih 65.4% a radom Predsednika Skupštine takođe rekordnih 72.4% a u odnosu na 20.7% i 20.5% zabeleženih u novembru 2019. i maju 2019.
 • Suprotno povećanju zadovoljstva radom ključnih institucija, zabeleženo je nezadovoljstvo političkim pravcem na Kosovu. Više od polovine ispitanika (62.8%) je ili nezadovoljno ili veoma nezadovoljno političkim pravcem na Kosovu.
 • Istraživanje beleži i povećanje demokratskog indeksa (ID) koji je trenutno na 1.53, što je takođe najveći indeks zabeležen od početka ovog istraživanja 2010.
 • Smanjen je ekonomski indeks koji je pao sa 1.05 na 0.98, što ukazuje da je dve trećine Kosovaca zabrinuto za ekonomsko stanje na Kosovu.
 • Najveći problem prema mišljenju građana Kosova ostaju isti: za 37.2% ispitanika to je nezaposlenost, zatim korupcija (23.5%) i siromaštvo (15.3%).
 • Slično prethodnim istraživanjima, rezultati otkrivaju da većina ispitanika (52.7%) formira svoje mišljenje o korupciji na osnovu medijskog izveštavanja.
 • Ovo istraživanje naglašava osećaj jačanja građana nasuprot politike na Kosovu. Kada su bili upitani da li misle da njihovi glasovi mogu da promene situaciju na Kosovu, veliki broj građana (46.7%) izjasnilo se da može da utiče na promenu. Istraživanje takođe pokazuje da 70.2% ispitanika zna za koju će stranku glasati, ili za koaliciju, ukoliko bi se raspisali centralni izbori u skorije vreme.
 • Ispitanici Javnog pulsa 18 takođe su upitani o svom znanju i pravima u zdravstvenom i čistom okruženju. Ukupno 19.5% je reklo da zna puno o ovoj temi, 36.8% tvrdi da ima prosečno znanje a 36.9% ispitanika tvrdi da nema znanja o ovoj temi.
 • 41% ispitanika kaže da je smanjilo ishranu, dok je 15.3% pozajmilo novac a 14.1% je nastavilo da ide na posao i u vreme pandemije.
 • Podeljeno prema etničkoj pripadnosti, zaključujemo da sličan procenat ljudi iz svih zajednica tvrdi da je KOVID 19 najviše uticao na ekonomski aspekt života: 65.7% kosovskih Albanaca i Srba i 74.5% pripadnika drugih manjina na Kosovu.
 • Većina ispitanika iz svih etničkih zajednica prijavilo je negativni uticaj KOVID 19 na mentalno zdravlje: 59.2% kosovskih Albanaca, 65.2% kosovskih Srba i 64.5% pripadnika drugih zajednica.
 • Većina ispitanika (78.8%) tvrdi da je zadovoljno odgovorom javnih institucija tokom krize od izbijanja KOVID 19.

 

Click