Todor Kuljić: Manifest sećanja levice: kontrasećanje potlačenih i zaboravljenih

19. December 2021.
Kako poraz, kojeg je ljevica doživjela s padom Berlinskog zida, heroizirati ili barem interpretirati na novi način da bi mogao biti koristan za budućnost emancipacijske politike? To se u knjizi u kojoj nastavlja razmatranja na povezane teme iz prethodnih knjiga (npr. u Prognanim pojmovima) pita Todor Kuljić, danas sigurno jedan od najzanimljivijih i najizvornijih političkih sociologa u širim regionalnim, post-jugoslavenskim, prostorima. Je li moguće poraz tretirati kao tek poraz u bici, ali ne u ratu?
FFqXpFbXMAUdiKl
Tragovi : časopis za srpske i hrvatske teme, Vol. 4 No. 2, 2021.

Izvor: hrcak.srce.hr
Piše: Dejan Jović; Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

Preuzmite kompletan tekst.

Članak je prenet sa portala hrcak.srce.hr.

Click