Međusobna izvinjenja Srbije i Hrvatske: uzroci i efekti izvinjenja i razlozi njihovog ograničenog uticaja

5. December 2021.
U ovom radu analiziraju se izvinjenja koja su zvaničnici Srbije uputili Hrvatskoj, kao i izvinjenja hrvatskih zvaničnika upućena Srbiji u prethodne dve decenije.
FFqXpFbXMAUdiKl
Tragovi : časopis za srpske i hrvatske teme, Vol. 4 No. 2, 2021.

Izvor: hrcak.srce.hr
Piše: Milan Krstić ; Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Rad odgovora na pitanje zašto su se određeni zvaničnici Srbije i Hrvatske izvinjavali drugoj strani, kao i koliko su u tome bili uspešni kratkoročno i dugoročno. Osnovna teza ovog rada jeste da su izvinjenja upućivana prevashodno kako bi se ostvario pozitivan utisak na međunarodnu i evropsku javnost, te da su svetonazor i percepcija pojedinaca koji su bili na ključnim funkcijama imali veliki uticaj na to da do izvinjenja uopšte dođe. Takođe, u radu se tvrdi i da je delotvornost izvinjenja bila
veoma ograničena, prevashodno iz razloga što unutarpolitičke okolnosti u državama čiji su šefovi ova izvinjenja uputili nisu ostavljale utisak da su ova izvinjenja iskrena i da su data u ime čitavog društva.

Preuzmite kompletan tekst.

Članak je prenet sa portala hrcak.srce.hr.

Click