Stipe Šuvar i srpsko pitanje u Hrvatskoj

12. December 2022.
Tragovi: Časopis za srpske i hrvatske teme, Vol. 5 No. 2, 2022.
Tragovi7_Korica_Prijedlozi

Autor: Rade Dragojević; novinar, Zagreb

Stipe Šuvar (1936. — 2004.) je bio hrvatski političar, sociolog, publicist i javni radnik koji je tokom cijele svoje karijere nastupao, govorio i pisao u modusu političke i kulturne suradnje i udruživanja Srba i Hrvata, kako u Hrvatskoj tako i u Jugoslaviji. Do 1990. godine Šuvar zagovara ideju jugoslavenskog socijalističkog patriotizma unutar kojeg nije tijesno ni demokratskoj nacionalnoj svijesti ni jugoslavenstvu. Poslije te prekretničke godine svojim tekstovima i javnim istupima suprotstavlja se šovinističkoj retorici nove vlasti usmjerene protiv Srba u Hrvatskoj. Time je na jedinstven način obvezao Srbe u Hrvatskoj i zaslužuje, kako je to kazao njegov kolega Svetozar Livada, njihovu trajnu zahvalnost.

Preuzmite kompletan tekst.

Click