Šta nas očekuje na međunarodnoj konferenciji Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici?

19. April 2024.
Kako se navodi u saopštenju organizatora, u periodu od 17. do 20. aprila, na Zlatiboru, održava se 19. međunarodna Konferencija ''Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici''.
IMG_1219 (1)
Foto: BSLZ

Autor: Igor Velić, master inž. saobraćaja

Konferencija je jedinstvena prilika da stručnjaci bezbednosti saobraćaja, zaposleni u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave i u drugim institucijama, zajedno sa privrednicima razmenjuju iskustva u cilju unapređenja svog rada i smanjivanja rizika na putevima. Za konferenciju je prijavljeno preko 350 učesnika, od čega preko 50 iz inostranstva.

Na konferenciji su planirani uvodni referati, izlaganje preko 50 naučno- stručnih radova, okrugli stolovi, radionice i stručne rasprave.

Učesnici konferencije imaće priliku da se upoznaju sa referatom predstavnika Ujedinjenih nacija-Ekonomske komisije za Evropu (UNECE), koji će predstaviti najvažnije globalne inicijative Ujedinjenih nacija. Ono što je novina, po prvi put ćemo imati i referat predstavnika fonda UN namenjenog bezbednosti saobraćaja (UNRSF – United Nation Road Safety fond) koji će predstaviti najvažnije projekte koji su finansirani iz ovog fonda i mogućnosti finansiranja projekata u našem regionu. 

Na konferenciji aktivniju ulogu, pored eminetnih stručnjaka iz Srbije i inostranstva, uzeće i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencija za bezbednost saobraćaja. Prisutni će moći da se upoznaju sa savremenim sistemima otkrivanja i dokumentovanja saobraćajnih prekršaja, kao i o sprovođenju nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja i realizaciji aktivnosti koje nas očekuju u narednom periodu.  

Nezaobilazna tema konferencije će biti i finansiranje bezbednosti saobraćaja, a sve u cilju iznalaženja optimalnih modela koji će unaprediti rad u bezbednosti saobraćaja.

Sa poslednjim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja, jedinice lokalne samouprave su ostale bez sredstava za finansiranje bezbednosti saobraćaja i ujedno smo izgubili održiv način finansiranja.

Ako uzmemo u obzir činjenicu, da su ukupni društveno-ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda u R. Srbiji, u 2019. godini 4,1 milijardi evra, moramo priznati da je stanje zabrinjavajuće.

Više o problemu na narednom linku https://sigurnestaze.com/blog.php?blog=lokalne-samouprave-u-srbiji-ostaju-bez-sredstava-za-finansiranje-bezbednosti-saobracaja

O problemu govori i podatak, da po stanju bezbednosti saobraćaja kasnimo 15 godina za prosekom EU i 25 godina za Švedskom.

Stanje u kome se nalazi bezbednost saobraćaja u R. Srbiji ne može da promeni i unapredi pojedinac, niti pojedinačne institucije. Neophodno je stalno unapređivati saradnju svih subjekata, a posebno akademskih institucija, privatnog sektora, civilnog društva, medija, žrtava u saobraćaju i njihovih porodica.

Saobraćajne nezode nisu slučajnost, one su posledica našeg nerada i sistemskih grešaka!

Click