Šta je moguće uraditi do izmena i dopuna Zakona o javnim medijskih servisima?

21. December 2022.
Iako su planirane izmene i dopune Zakona o javnim medijskim servisima [1] neopterećene kašnjenjem koje se vezuje za izradi druga dva medijska zakona, to ih ne lišava balasta problema koji proizilaze iz dosadašnje nedosledne primenu.
sasa
Saša Mirković. Foto: Medija centar Beograd

Piše: Dr Saša Mirković

Sa druge strane, promišljanje dajih koraka u ovoj sferi nemoguće je sagledati bez uvida u sadržaj i način implementacije Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis[2] koji je u portfelju Ministarstva rudarstva i energetike.

Činjenica da bitan zakon već sedam godina nosi prefiks “privremenog” zakona već dovoljno govori o nedostatku političke volje tokom njegove primene. U protivnom, već bi davno došlo do inkorporacije sadržaja ovog pravnog akta u zakon koji pod ingerencijama Ministarstva informisanja i telekomunikacija reguliše rad republičkog i pokrajinskog javnog medijskog servisa. Time bi se se izbeglo nepotrebno i mučno produžavanje važenja “privremenog” zakona i Zakona o javnim medijskim servisima pred istek svake kalendarske godine kojim se do omogućava budžetsko finansiranje Radio-televizije Vojvodine koje je Radio-televizija Srbije napustila pre dve godine.

Sa druge strane, osnovna načela rada javnog medijskog servisa propisana u članu 4. ne poštuju se kada je u pitanju “istinito, nepristrasno, potpuno i blagovremeno informisanje” koje se već pominje u Zakonu o javnom informisanju i medijima i Zakonu o elektronskim medijima. Dosledno se ne poštuju ni propisane zakonske odredbe o javnom interesu u članu 7. kojima se republički i pokrajinski javni medijski servis obavezuju na “poštovanje i predstavljanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrednosti i institucija i unapređivanje kulture javnog dijaloga”

Šteta je što se zbog političkog voluntarizma izbegava primena zakona koja omogućava da RTV taksa postepeno bude povećana do iznosa od 500 dinara. Ovakav pristup već rezultira najavom otpuštanja oko 400 radnika[2] iz Radio-televizije Vojvodine kao i otežanim finansiranjem Radio-televizije Srbije čije je rukovodstvo svojevremeno insistiralo[3] na modelu naplate putem javnog preduzeća Eletkroprivreda Srbije koje se nalazi u procesu transformacije.[4]

Svi ovi problemi mogli su se izbeći doslednom primenom postojećeg zakonodavnog medijskog pravnog okvira. Ujedno, to je upozorenje da modernizacija zakonskog okvira bez dosledne primene ne donosi boljitak. Ako ponovo izostane implemenatcija, vratićemo se početak gde se trenutno nalazimo. I tako ukrug.

[1] https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_medijskim_servisima.html

*autor je bio pomoćnik ministra i državni sekretar za informisanje od oktobra 2013. do avgusta 2016. godine 

Click