Savet za borbu protiv korupcije: Košutnjak je javna svojina, gradjani da odlučuju o uredjenju

17. March 2021.
Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije je upozorio da država ne može javnu svojinu koju čine prirodna bogatstva, dobra od opšteg interesa i dobra u opštoj upotrebi da prodaje, a da pri tom nema tačne podatke o tome ko ima pravo svojine na zemljištu.
Jesen_u_Košutnjaku_Autumn_in_Košutnjak
Foto: Petkovic Boris /. CC 4.0

“Vlasništvo na zemljištu utvrdjuje se samo iz podataka unetih u zemljišne knjige”, naveo je Savet u saopštenju povodom pisanja medija da novi vlasnik Avala filma, firma Avala studios, planira da u  Košutnjaku uredjuje prostor parka i šuma i gradi nove objekte.

Ukupna površina šume i parka Кošutnjak je, kako je istakao Savet, javna svojina koja je upisana kao državna svojina.

“Činjenica da je neko lice upisano kao nosilac prava korišćenja ne znači da je stekao pravo svojine i da ima bilo kakvo pravo da urbanistički uredjuje državnu svojinu”, ukazao je Savet.

Prema podacima koje je Savet pribavio postoji neslaganje izmedju upisanih podataka u evidenciji nepokretnosti pa se traži država da utvrdi status zemljišta, da taj status uporedi sa Planom detaljne regulacije i tek tada da se govori o urbanističkom uredjenju celog prostora Кošutnjaka.

Pre nego što odluči o urbanističkim rešenjima zemljišta u Koštunjaku država mora da sasluša gradjane koji daju detaljno mišljenje o urbanističkom planu jer se radi o javnoj svojini kojom mogu samo gradjani da raspolažu, ocenio je Savet.

“Država je ta koja mora da štiti javnu svojinu i ne može parkove i šume da pretvara u betonske spavaonice, da nam briše sećanje, istoriju Кošutnjaka i Topčidera, jer se takvim ponašanjem vlasti briše naš život”, navodi se u saopštenju Saveta za borbu protiv korupcije.

Click