Predstavljen mesečni medijski monitoring ANEM-a u Nišu

17. September 2023.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija predstavila je 14. septembra 2023. u Nišu u City smart klubu mesečni monitoring medijske scene Srbije koji ANEM-ov tim iz advokatske kancelarije Živković-Samardžić sprovodi od početka ove godine.
ANEM22
Dr Saša Mirković, advokatica Kruna Savović i predsednik ANEM-a Veran Matić na predstavljanju mesečnog medijskog monitoringa ANEM-a u Nišu. Foto: ANEM

Izvor: Saopštenje Asocijacije nezavisnih elektronskih medija

Prezentacija se odnosila na bezbednost novinara i medijskih radnika, slobodu izražavanja, implementaciju postojećih i usvajanje novih propisa koji utiču na slobodu medija kao i na analizu SLAPP tužbi usmerenih protiv novinara i medija.

Predsednik ANEM-a Veran Matić, u svojstvu predstavnika Stalne radne grupe za bezbednost novinara, istakao je da je boravak u Nišu iskorišćen i za prisustvo glavnom pretresu u Osnovnom sudu zbog pretnji i napada na Srđana Nonića, urednika portala “Niška inicijativa” zbog kojih je Osnovno javno tužilaštvo podiglo optužni predlog. Napomenuo je da je to bio prvi napad u ovoj godini, da je značajno da suđenje bude efikasno i pravedno, da presuda bude po zakonu i u skladu sa kaznenom politikom čime bi se dodatno destimulisala praksa napada na novinare uz težnju za oduzimanjem sredstva za rad.

Predsednik ANEM-a Veran Matić na predstavljanju mesečnog medijskog monitoringa ANEM-a u Nišu. Foto: ANEM

Temeljno analizirajući izveštaj Republičkog javnog tužilaštva o pretnjama i napadima na novinare u prvih sedam meseci, Matić je istakao da je otvoreno pedeset predmeta u kojima je ugrožena  bezbednost novinara a ujedno je predstavio i rad besplatne SOS linije za prijavljivanje pretnji i napada na novinara 0800100115 i sajt www.bezbedninovinari.rs

Analizirajući efikasan i pravičan rad pravosudnih organa u Vranju, naglasio je da je primetna  opstrukcija organa lokalne samouprave, koja i pored pravosnažnih presuda, još uvek nije srušila nelegalni objekat zbog čije gradnje su počele pretnje prema OK radiju što je na i kraju  dovelo do prestanka rada objekta kojim je finansiran radio.

Matić je naveo i da je rađen monitoring izveštavanja medija o masovnim ubistvima u OŠ “Vladislav Ribnikar”, Malom Orašju i Duboni. Prezentacija prvog medijskog monitoringa rađena je 3. maja, na dan prvog masovnog ubistva kada su mediji upozireni da je nužno  obratiti posebnu pažnju na poštovanje profesionalnih kodeksa kojim se šite etičnost u medijima i deca. Nažalost, oni su masovno kršeni čime je javnost uznemiravana neistinama, poluistinama i senzacionalizmom, uz izrazitu posvećenost izveštavanju o ubici, dok su žrtve i njihove porodice potpuno zapostavljene što je rezultiralo zajedničkim Apelom porodica žrtava koji je upućen glavnim i odgovornim urednicima.

Advokatica Kruna Savović istakla je ključne segmente iz medijskih monitoringa za poslednja četri meseca, ukazujući na primere zloupotrebe slobode izražavanja, nedopustivnog odnosa prema novinarima, kao i strateških tužbi protiv učešća javnosti. Govoreći o presudama protiv Dejana Nikolića Kantara, Kruna Savović istakla je značaj koji su ugroženom mediju pružili novinari i novinarska udruženja, kao važnost profesionalnosti sa kojom je postupak vođen.

Aadvokatica Kruna Savović na predstavljanju mesečnog medijskog monitoringa ANEM-a u Nišu. Foto: ANEM

Dr Saša Mirković je preneo utiske sa početka javne rasprave povodom nacrta Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima koja je održana u Beogradu. Istakao je ključne teme o kojima se debatovalo iz domena samoregulacije i regulacije (Savet za štampu i Regulatorno telo za elektronske medije), koje uz povratak države u vlasničku strukturu medija, prete da ugrozi dostignute standarde u medijskom zakonodavstvu.

Dr Saša Mirković na predstavljanju mesečnog medijskog monitoringa ANEM-a u Nišu. Foto: ANEM

 

Podršku za organizovanje predstavljanja ANEM-ovog monitoring medijske scene Srbije pružili su Delegacija Evropske unije u Srbiji i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija finansiranjem projekta “Sistem prevencije i zaštite novinara”. 

Click