Pozivaju se mediji civilnog društva da se prijave na jednogodišnji edukativni program!

8. May 2023.
Ukoliko vaš medij civilnog društva dolazi iz multinacionalne sredine u Vojvodini, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji i želi da unapredi i osnaži svoje digitalne kompetencije i kreira bezbednije okruženje za svoj rad, prijavite se putem formulara koji se nalazi u ovom pozivu i obezbedite učešće u programu edukacije u organizaciji Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
NDNV-logotip-850x496

Nezavisno društvo novinara Vojvodine raspisuje poziv namenjen medijima civilnog društva koji ima za cilj jačanje njihovih digitalnih kompetencija i širenja znanja o mehanizmima pravne i institucionalne zaštite novinara u situacijama kada je ugrožena njihova bezbednost. Poziv se raspisuje u okviru projekta Resilient Community Media Rebuilding Citizen Trust – Cultivating knowledge, skills and environment for more secure community Mobile and Social Media Journalism“ koji sufinansira Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Aktivnostima na projektu predviđene su regionalne obuke iz oblasti mobilnog novinarstva i novinarstva sa fokusom na društvene mreže, kao i iz oblasti prevencije i zaštite novinara, nakon kojih će uslediti šest meseci mentorskog rada sa medijima civilnog društva.

ŠTA MEDIJI CIVILNOG DRUŠTVA DOBIJAJU KROZ EDUKATIVNI PROGRAM KOJI ORGANIZUJE NDNV?

Edukativni program posvećen mobilnom novinarstvu upoznaće medije civilnog društva sa konceptom multimedijalnog novinarstva i globalnim trendovima u digitalnoj transformaciji, kao i sa softverom i alatima za uređivanje sadržaja na mobilnim telefonima, laptopovima i računarima. Polaznici će se upoznati sa različitim platformama, kao što su Facebook, Instagram, Twitter i TikTok. Učesnici će naučiti kako da kreiraju atraktivne, ali i informativne kopije, alate za izradu infografika i formatiranja video sadržaja za različite društvene mreže.

Na radionicama će se govoriti o tome i kako predstavnici medija mogu postati prepoznatljivo lice/sinonim za svoj lokalni medij, odnosno kako da personalizuju i humanizuju svoj rad putem digitalnih platformi i objava, kao i načinima na koje interakcija sa publikom može da doprinese novinarskoj priči.

Uporedo sa ovim radionicama teći će i multisektorske radionice iz oblasti bezbednosti novinara na kojima će se polaznici obuke upoznati sa temama analize rizika i ublažavanja pretnji, pravne pomoći, bezbedne komunikacije, medijskih zakona i kodeksa ponašanja itd.

Nakon toga sledi šestomesečni program mentorske podrške u okviru kojeg će stručnjaci intenzivno raditi sa saradnicima medija civilnog društva kako bi kroz kontinuiranu razmenu znanja i iskustava učili o digitalnoj tranziciji i kreiranju i distribuciji kvalitetnog sadržaja. Stručnjaci iz oblasti pravne zaštite i bezbednosti novinara radiće sa polaznicima na razvoju internih procedura za prevenciju, bezbednost i zaštitu novinara, ali i na senzibilisanju zajednice za osetljiva pitanja bezbednosti novinara, a u tom periodu biće na raspolaganju i za svaki oblik pravnog savetovanja i podrške.

Planom projektnih aktivnosti predviđeno je da u prvom ciklusu obuka saradnici medija civilnog društva najpre prođu kroz jedan od tri regionalna treninga gde će ih stručnjaci iz oblasti mobilnog novinarstva, novinarstva fokusiranog na društvene mreže, kao i stručnjaci za oblast bezbednosti i zaštitu novinara, kroz trodnevne radionice, opremiti tehničkim znanjima i veštinama neophodnim za funkcionisanje njihovih elektronskih medija i dalji mentorski rad, dok mentorski rad predviđa mesečne onlajn sastanke u kojima će mentori pratiti pojedinačan razvoj i napredak svakog izabranog medija civilnog društva.

KAKO MEDIJI CIVILNOG DRUŠTVA MOGU DA SE PRIJAVE?

Na konkurs se možete prijaviti putem ovog linka do 12. maja 2023. godine.

Nakon prikupljenih prijava, Nezavisno društvo novinara Vojvodine izabraće 15 medija civilnog društva čiji će saradnici pohađati obuke narednih godinu dana.

Click