Osma konferencija „Bezbednost i odgovornost 2023“

20. October 2023.
Centar za nestalu i zlostavljanu decu uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji organizuje VIII Godišnju konferenciju o bezbednosti dece „Bezbednost i odgovornost 2023“ koja će se održati 25. oktobra 2023. godine sa početkom u 8 sati, u Palati Srbija, u Beogradu.
Bezbednost

Autor: Timea Kukla

Konferencija „Bezbednost i odgovornost“ predstavlja priliku da se na jednom mestu okupe  predstavnici relevantnih državnih institucija i domaćih i stranih organizacija, kao i stručnjaci u oblasti bezbednosti dece iz zemlje i inostranstva. Cilj konferencije je razmena znanja, iskustava i dobrih praksi u pogledu zaštite dece i posebno unapređenja njihove bezbednosti u realnom i onlajn okruženju.

 

 

AGENDA KONFERENCIJE

 

 

 

Kao i prethodnih godina, predstojeća konferencija će se baviti aktuelnim temama u oblasti očuvanja bezbednosti dece.

VIII Međunarodna konferencija o bezbednosti dece  

“Bezbednost i odgovornost 2023” 

Prevencija i socijalna adaptacija dece sa problemima u ponašanju i/ili u sukobu sa zakonom

Palata Srbija, Beograd, 25.10.2023. godine 

8:00h – 9:00 Registracija učesnika

OTVARANJE KONFERENCIJE 

9:00 – 9:45 Uvodna obraćanja

9:45 – 10:00 Pokretanje sistema za potragu za nestalom decom “Pronađi me”

PRAVA DETETA I NASILJE NAD DECOM 

10:00 – 10:15  Prava deteta – osnovna znanja i razjašnjenje pojma – Olgica Čekić, CNZD

10:15 – 10:30  Nasilje nad i među decom – Milena Timotijević, UNICEF

10:30 – 11:00 Pauza za kafu

PREVENCIJA PROBLEMA U PONAŠANJU KOD DECE 

11:00 – 11:30 Unapređenje usluga za podršku porodicama kao mere prevencije problema u ponašanju kod dece i mladih – doc. dr Anita Burgund Isakov, Fakultet političkih nauka u Beogradu, Katedra za socijalnu politiku i socijalni rad

11:30 – 12:00 Preventivni programi i resursi NCMEC-a koji unapređuju bezbednost dece u kriznim situacijamaAlan S. Nanavaty, Nacionalni centar za nestalu i zlostavljanu decu, SAD

12:00 – 13:00h Panel diskusija “Deca sa problemima u ponašanju: izazovi i mogućnosti prevencije”

Moderator: doc. dr Jovana Škorić, dr politickih nauka – socijalna politika i socijalni rad

Učesnici:

  • Prof. dr Aleksandar Jugović, dr političkih nauka – socijalna politika i socijalni rad
  • Doc. dr Jelena Tanasijević, dr političkih nauka – socijalna politika i socijalni rad
  • Dr Milica Marušić Jablanović, psiholog i dr andragoških nauka
  • Doc.dr Marija Maljković, specijalni pedagog

13:00 – 14:00 Pauza za ručak

ODGOVOR NA NASILJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

14:00 – 14:30 Uspešne intervencije u situacijama koje uključuju maloletne počinioce krivičnih dela – A.J. DeAndrea, zamenik načelnika policije (u penziji), Arvada Police Department, FBINA, SAD

14:30 – 15:00 “Kriza nije izbor. Odgovor jeste.” – John-Michael Keyes, osnivač „I Love U Guys“ fondacijeSAD

15:00 – 15:30 Pauza za kafu

15:30 – 16:30 Panel diskusija “Čekaj me”

Moderator: dr Tijana Mirović, dr psihologije, individualni i porodični psihoterapeut, supervizor i medijator

Učesnici:

  • Slobodan Negić, otac Sofije Negić
  • John-Michael Keyes, „I Love U Guys“ fondacija, SAD
  • Prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović, dr psihologije 

16:30 – 17:00 Zatvaranje konferencije

Prijave na konferenciju

Konferencija je prijavljena Komori socijalne zaštite i Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, te zaposleni u ovim oblastima mogu svojim učešćem da steknu stručne bodove.

Možete se prijaviti na sledećem linku:

https://cnzd.rs/konferencija2023/

Tekst je prenet sa portala cnzd.rs.

Click