Nasilje je uvek izolacija: Rodno zasnovano nasilje nije privatna stvar i tiče se svih nas

24. December 2020.
Kako bi unapredili ravnopravnost u društvu, u kojem su pojedinke i pojedinci, slobodni od rodnih normi, ograničenja, predrasuda i diskriminacije, Irida (Inicijativa za ravnopravnost, inovativnost i društveni angažman) pokrenula je inicijativu sa željom da podstaknu mlade na aktivizam u polju ravnopravnosti. U okviru svoje inicijative, 10. decembra održale su onlajn okrugli sto “Paralelna pandemija – zaštita žena od rodno zasnovanog nasilja za vreme panedmije korona virusa”, na kojem su najavili početak druge faze kampanje.
Nasilje je uvek izolacija
Foto: “IRIDA”

Cilj ovog događaja je bio da na jednom mestu okupi predstavnike/ce institucija, organizacija civilnog društva, kao i lokalnu zajednicu i pokrene međusektorski dijalog o rodno zasnovanom nasilju za vreme pandemije korona virusa, sistemu zaštite žena, naročito u manje razvijenim gradskim i prigradskim naseljima, i šta svi/e mi kao pojedinci/ke i kao društvo možemo i treba da uradimo da doprinesemo rešenju ovog problema, kažu sagovornice Tamara Banjac, Isidora Paklar i Jelena Stanković.

“Glavna preporuka i zaključak sa ovog okruglog stola jeste da je neophodno da se kreira sistemski obruč koji će od početka do kraja pratiti ženu i biti joj podrška u svim fazama izlaska iz procesa nasilja. Veliki odziv institucija, organizacija, građana i građanki, samo je potvrdio ovo i ukazao da je neophodno da se svi/e mi uključimo u rešavanje ovog problema, za vreme, ali i posle pandemije korona virusa”, ističu sagovornice.

Irida je osnovana 2018. godine, a Iridu su osnovale naše sagovornice koje su omladinske radnice.

“Međutim, Irida je danas mnogo više. Iridu predstavljaju hrabri mladi ljudi, žene i muškarci, koji/e postavljaju pitanja, podstiču diskusije, ne prihvataju da ignorišu ono što ih ‘žulja’. Njima nije teško da ‘prelome jezik’ i kažu sportistkinja ili naučnica, ne misle da je feminizam ‘ružna reč’ i neće da okreću glavu i ćute o rodno zasnovanom nasilju. Svi zajedno se zalažemo za ravnopravno društvo, u kojem su pojedinke i pojedinci, slobodni od rodnih normi, ograničenja, predrasuda i diskriminacije”, dodaju sagovornice.

U okviru projekta “Nasilje je uvek izolacija” planiran je nastavak kampanje koja je trajala od maja do jula ove godine i imala je za cilj povećavanje vidljivosti novih SOS kontakata organizacija SOS Ženski centar i … Iz kruga Vojvodina.

“Nastavak kampanje koju planiramo da realizujemo, kako u onlajn okruženju, tako i u lokalnoj zajednici, ali ovog puta u manje razvijenim delovima grada (Klisa, Adice, Telep…). Kako su ovo mesne zajednice u kojima pretežno žive građani/ke nižeg socio-ekonomskog i obrazovnog statusa, u njima je, nažalost, i stopa rodno-zasnovanog nasilja veća. Sa druge strane, kampanja će se sprovesti i u prigradskim naseljima: Sr. Kamenica, Sr. Karlovci, Veternik, Futog, Petrovaradin, imajući i vidu da su ženama manje dostupne, kako informacije o SOS podršci, tako i same usluge SOS podrške jer se iste ne pružaju u naselju kojima žive. Takođe, organizovaćemo još tri javna događaja sa ciljem da nastavimo započeti međusektorski dijalog i kreiramo održivo sistemsko rešenje koje će doprineti smanjenju rodno zasnovanog nasilja”, rekle su sagovornice.

Kada su uvideli da je pandemija i stanje u kom smo sve svi zatekli, nažalost, u velikoj meri povećalo stopu nasilja nad ženama, čije ćemo posledice videti i u budućnosti, osetili su potrebu da kao organizacija koja deluje u oblasti prevencije i edukacije, učine nešto kako bi na neki način pomogli žrtvama, sa jedne strane i podstakli zajednicu, ne samo da priča već da se uključi u rešenje ovog problema, jer rodno zasnovano nasilje nije privatna stvar i tiče se svih nas.

Tri puta više poziva ka SOS linijama za vreme pandemije

Kažu da je prva faza kampanje prošla odlično. Na društvenim mrežama su dosegli više od 15.000 korisnika, zalepili su plakate u više od 50 objekata u Novom Sadu.

“Takođe, iz SOS ženskog centra i … Iz Kruga Vojvodina, čije SOS kontakte podrške smo delili, su nam potvrdili da je broj poziva za vreme kampanje bio tri puta veći nego u istom periodu prethodne godine. Dodatno, veliki odziv institucija, organizacija, građana i građanki na okrugli sto kojim smo najavili/e početak druge faze kampanje, uliva nam poverenje da će i ona biti podjedanko uspešna. Šta više, ljudi nam se već javljaju za lepljenje plakata, tako da bismo iskoristile ovu priliku da pozovemo sve zainteresovane da nam pošalju svoju adresu na mejl organizacijairida@gmail.com, a mi ćemo njima poslati plakat sa SOS kontaktima podrške koji mogu da zalepe u ulazu svoje zgrade, lokalnoj prodavnici, pekari, kafiću, itd. i na ovaj način pošalju poruku svim ženama koje trpe nasilje da nisu same”, kažu sagovornice.

Naišli su na veliki odziv građana i građanki pri deljenju plaka, ističu.

“Kampanja koja se odvijala na društvenim mrežama je dobila veliku podršku i influensera/ki, kao i poznatih ličnosti, što je SOS kontakte podrške učinilo dostupnim još većem broju žena, i to širom Srbije. Istovremeno, kampanja se odvijala i na teritoriji grada Novog Sada, u okviru koje su postavljeni plakati sa SOS kontaktima u više od 50 objekata (kafića, restorana, pekara, frizerskih salona, knjižara, itd.) Dodatno, kampanju su podržali i građani i građanke koji su plakate postavljali i ulazima svojih zgrada”, ističu  i dodaju da još jednom pozivaju sve da im se priključe u drugoj fazi kampanje, jer kako kažu, nasilje se tiče svih nas.

Pandemija koronavirusa uticala je na porast nasilja

Kako kažu one, podaci UN Women pokazuju da se broj poziva na SOS telefone za pomoć ženama u situaciji nasilja, povećao i do 7 puta tokom perioda pandemije.

“To su žene koje su bile u mogućnosti da zatraže pomoć. Šta je sa onima koje nisu? Proglašenjem vanrednog stanja usled širenja COVID 19 oboljenja, žene u Srbiji, ali i širom sveta, pored pandemije korona virusa, bile su izložene i pandemiji nasilja. Ograničenje kretanja, izolacija, povećan nivo stresa, opšta nebezbednost i velika usmerenost institucija na borbu sa pandemijom, doprinela je stvaranju uslova da se rodno zasnovano nasilje neometano poveća”, dodaju.

Kampanju “Nasilje je uvek izolacija” – I faza možete pogledati na linku ovde.

Ovu i ostale aktivističke priče možete pronaći na sajtu promeni.rs.

Click