Mineco ltd: Tužili smo medij koji ne poštuje odluku Saveta za štampu

9. December 2021.
Mineco Ltd, jedan od najvećih investitora u rudarstvu u regionu Zapadnog Balkana od 2003. godine, podneo je tužbu za utvrđivanje povrede prava na poslovni ugled, zabranu ponovnog objavljivanja informacije, uklanjanje teksta i naknadu štete još 22. marta 2021. godine, protiv istraživačkog portala KRIK. Mineco je podneo tužbu, pre svega, jer je KRIK odbio da postupi po odluci Saveta za štampu kojom je utvrđeno da je portal KRIK prekršio Kodeks novinara Srbije.

Tužba Mineco Ltd. ne može se ni po jednom kriterijumu smatrati SLAPP tužbom, kako KRIK netačno obaveštava javnost,  jer će i iznos naknade štete, kako je i u samoj tužbi navedeno, biti opredeljen  tek po završetku dokaznog postupka na osnovu nalaza i mišljenja veštaka ekonomsko finansijske struke.

Mineco Ltd nema interes da ponavlja besprizorne optužbe KRIK-a, ponovo generisane i u ovom tekstu, a istovremeno nema nameru da prekrši bilo koje zakonsko pravilo i da svojim javnim objavama pokuša da utiče na ishod sudskog postupka koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu, nasuprot KRIK-u koji upravo ovim tekstom vrši pritisak na sud.

Mineco je podneo tužbu samo zato što je KRIK odbio da postupi po odluci Saveta za štampu.  Naime, nakon što je kompanija Mineco odgovorila na pitanja novinarima KRIKA, objavljen je tekst 22. septembra prošle godine u kome je izneto niz optužbi na račun Mineca kojima se grubo narušava njen ugled, isključivo konstruisanjem i izmišljanjem „veza i dokaza“. Mineco Ltd  je, u skladu sa Zakonom, prvo uputio demanti iskonstruisane i zlonamerne priče o njenom poslovanju, koji KRIK nije objavio. Potom je podneta Žalba Savetu za štampu, čija je Komisija za žalbe donela jednoglasnu odluku da je KRIK prekršio tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da neguje kulturu i etiku javne reči, poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku i dužnosti da blagovremeno objavi odgovarajuću ispravku, kao i tačku 1 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je novinar obavezan da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom.

KRIK je, međutim, iako punopravan član Saveta, odbacio obavezu da postupi po  odluci Komisije za žalbe Saveta za štampu.

Mineco Ltd kao međunarodna kompanija koja skoro 20 godina investira i radi u regionu Zapadnog Balkana i zajedno sa partnerima zapošljava oko 1700 ljudi, poštuje sve standarde očuvanja životne sredine i bezbednosti na radu, oštro se protivi i povezivanju naše kompanije sa bilo kojom političkom opcijom u bilo kojoj zemlji gde poslujemo.  Istovremeno, Mineco trpi višegodišnji kontinuirani napad i pritisak istih pojedinaca na našu kompaniju.

Naglašavamo da Mineco Ltd i dalje namerava da u svakoj situaciji poštuje sve medije,  postupa u skladu sa međunarodnim standardima i zakonima  i u skladu sa tim braniti svoje interese kada  je u pitanju neistinito, nepotpuno, ili netačno informisanje o poslovanju naše kompanije.

O MINECO GRUPI 

Mineco je međunarodna grupa kompanija čije su osnovne delatnosti trgovina obojenim metalima i rudnim koncentratima, metalurgija, investiranje u rudarstvo i geološka istraživanja. Mineco se bavi ulaganjem i razvijanjem rudnika olova, cinka, bakra u zemljama Jugoistočne Evrope i bivšeg Sovjetskog Saveza, kao i u Kanadi i Turskoj gde se Grupa pojavljuje kao jedan od vlasnika. Zahvaljujući širokoj mreži partnera, Mineco Grupa posluje globalno: u Evropi, Aziji, Južnoj i Severnoj Americi povezujući rudnike i topionice metala od Perua do Kine.

Click