“Srbe treba na neki način zastrašiti”. Miniranje civilnih objekata na području Bjelovara 1991. – 1995.

3. December 2021.
Intenzivno međuetničko nasilje protiv civila jedna je od osnovnih karakteristika ratova 1990-ih na području bivše Jugoslavije.
FFqXpFbXMAUdiKl

Pored zločina počinjenih prilikom provođenja vojnih operacija, primjeri međuetničkog nasilja uključuju i različite oblike postupanja prema etničkim Drugima u područjima koja nisu izravno zahvaćena ratom. U ovom radu autor uzima kampanju miniranja civilnih objekata na području Bjelovara kao studiju slučaja. U njemu se po prvi puta pokušavaju historiografski rekonstruirati pojedini događaji, na temelju sudske, policijske i druge dokumentacije, te izjava svjedoka. Primjenjujući koncept amoralne zajednice Mile Dragojević, autor nastoji razjasniti motive i logiku ovog tipa međuetničkog nasilja.

Preuzmite kompletan tekst.

Članak je prenet sa portala hrcak.srce.hr.

 

Click