Matić: “Ćuruviju je ubila država, to je dokazano suđenjem”

3. December 2021.
Predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić izjavio je da je "jasno da je država" ubila Slavka Ćuruviju.
Untitled-1
Veran Matić. Foto: Snimak ekrana/Prva televizija

Please scroll down for English version

Izvor: B92.net/Prva televizija

Matić je istakao da je to nedvosmisleno dokazano suđenjem koje je juče prvostepeno završeno kažnjavanjem pripadnika Službe Državne bezbednosti (SDB).

“Istoga dana kada je ubijen bilo je jasno da iza toga stoji država jer je mesecima pre toga uništavala njegove novine. Ćuruvija je bio njena meta. Kada se desilo ubistvo moglo se lako rekonstruisati da iza stoji rukopis SDB, odnosno države”, rekao je Matić za TV Prva.

Matić je istakao da je protokom vremena uništen niz dokaza da bi se došlo nepobitno do onog ko je pucao.

“Kad je reč o nalogodavcima, jasno je da je iz vrha vlasti, jasno je da je tada vrh vlasti bio Slobodan Milošević i Mira Marković. To je nešto što je evidentno. Bilo je tokom istrage pravaca koji su o tome vodili ali sada je to nemoguće, u ovom trenutku, dokazati, oni su u medjuvremenu umrli”, naveo je Matić.

Prema njegovim rečima, odbrana će se žaliti na presudu, a verovatno i tužilac i to na visinu kazne jer je u završnoj reči tražio da budu maksimalne, od po 40 godina zatvora, a izrečene su niže.

Kako je rekao, to znači da bi Apelacioni sud trebalo da donese konačnu, pravosnažnu presudu.

On je rekao da je ubistvom Ćuruvije poslata poruka političkim protivnicima i novinarima kako će i oni proći ako nastave da sa borbom za nezavisno novinarstvo i za demokratske slobode”.

Kako je istakao, nada se će je ovaj postupak “ohrabriti” Tužilaštvo za organizovani kriminal da preuzme slučaj ubistva novinara Milana Pantića jer je reč o organizovanom kriminalu.

“Radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova je došla do dokaza veznih za identitet ubica”, rekao je Matić, navodeći da se radi o dokazima vezanim za motiv i nalogodavce.

On je rekao da su novinari u Srbiji ugroženi i često kao “glineni golubovi”.

“Država mora sve da uraditi da razreši napade na novinare i da spreči da do njih dolazi. To je naročito važno u narednom periodu kada imamo ovako kofliktne situacija na različitim demonstracijama”, rekao je Matić.

On je istakao da često vidi mlade novinare kako uleću u takve situacije bez dovoljno opreza, i zamolio redakcije da obrate pažnju i da ih edukuju kako da se sačuvaju.

Specijalni sud osudio je juče, u ponovljenom postupku, na po 30 godina zatvora nekadašnjeg načelnika SDB Radomira Markovića i nekadašnjeg načelnika beogradskog centra SDB Milana Radonjića.

Na po 20 godina zatvora osudjeni su nekadašni pripadnici te službe Ratko Romić i Miroslav Kurak.

 

 


 

Matic: “Curuvija was killed by the state, it was proven by the trial”

Chairman of the Commission for investigating the murders of journalists, Veran Matić, stated that “it is clear that the state” killed Slavko Ćuruvija.

Matic pointed out that this was unequivocally proven by the trial, which ended yesterday in the first instance verdict of members of the State Security Service (SDB).

“On the same day he was killed, it was clear that the state was behind it because it had been destroying his newspaper for months prior to that. Curuvija was its target”, Matic told TV Prva.

Matic pointed out that over time lots of evidence was destroyed, so it was really hard to reach the one who fired the gun indisputably.

“When it comes to those who ordered the murder, it is clear that it is someone from the top of the government, it is clear that the top of the government was Slobodan Milosevic and Mira Markovic. That is something that is evident. The investigation went into that direction but it is impossible, at this moment, to prove it, as they have died in the meantime “, stated Matić.

According to him, the defense will appeal the verdict, and probably the prosecutor as well. As he said, that means that the Court of Appeals should pass a final verdict.

Matic said that the murder of Curuvija sent a message to political opponents and journalists as to how they will fare if they continue to fight for independent journalism and democratic freedoms”.

As he pointed out, he hopes that this procedure will “encourage” the Prosecutor’s Office for Organized Crime to take over the case of the murder of journalist Milan Pantić, because it is dealing with organized crime.

“The working group of the Ministry of Internal Affairs came up with evidence related to the identity of the killers,” Matic said, stating that this was evidence related to the motive and the perpetrators. He said that journalists in Serbia are endangered and often serve as easy targets.

“The state must do everything to resolve attacks on journalists and prevent them from happening. This is especially important in the coming period when we have such conflicting situations at various demonstrations,” Matic said.

He pointed out that he often sees young journalists getting into such situations without enough caution, and asked the newsrooms to pay attention and educate them on how to save themselves.

Yesterday, in a repeated procedure, the special court sentenced the former head of the State Security (DB), Radomir Markovic, and the former head of the Belgrade center of the SDB, Milan Radonjic, to 30 years in prison each.

Former members of that service Ratko Romić and Miroslav Kurak were sentenced to 20 years in prison each.

Click