Još deset dana za prijavu za VIRTUS nagradu za filantropiju

31. January 2024.
Poslednjih godina podrška osnaživanju žena kroz filantropske inicijative neprekidno raste o čemu svedoči podatak da su u periodu od 2015. do 2021. godine kompanije, preduzeća i korporativne fondacije u Srbiji su u tu svrhu donirale preko 560.000 evra. Podaci ohrabruju, ali svega jedna od 100 donacija je usmerena ka temi osnaživanja žena, dok je procenat doniranih sredstava za ženske organizacije značajno manji u odnosu na ukupan broj donacija. 
Virtus17 - Još 10 dana do kraja konkursa

Izvor: Saopštenje za javnost

Deset dana uoči zatvaranja konkursa za VIRTUS nagradu, Trag fondacija želi da istakne značaj filantropije za razvoj društva i pružanje podrške različitim oblastima, uključujući i pitanje rodne ravnopravnosti. Pored tradicionalnih kategorija, ove godine ustanovljena je Nagrada tematski fokus za korporativnu i individualnu podršku osnaživanju žena i devojčica, s ciljem da podstakne kompanije i pojedince da se uključe u filantropske aktivnosti koje doprinose osnaživanju žena i devojčica pružajući im tako prilike da se razvijaju i napreduju u karijeri i svim ostalim segmentima života. 

Podršku inicijativi dala je kantautorka, Ida Prester, koja svojim aktivističkim angažovanjem, pesmama, osvešćuje o temi rodne ravnopravnosti i borbe protiv nasilja nad ženama. Njena pesma „Štit“, prenosi poruku o solidarnosti i želji da se stvori atmosfera u društvu u kome će žene biti bezbedne i slobodne. Kampanja predstavlja moćan izraz podrške protiv rodno zasnovanog nasilja.

„Žene su važan deo društva, ali njihov položaj je i dalje težak. Nasilje nad ženama poprima oblik epidemije, jer su brojke koje govore o ženama žrtvama nasilja u porastu na čitavom Balkanu. Da bi se takva situacija promenila, potrebno je zajedničko delovanje šire društvene zajednice, uzimajući u obzir da pitanje rodne ravnopravnosti zahteva promene u obrazovanju, zakonskoj regulativi, odnosu medija prema toj temi. Sve aktivnosti koje doprinose osnaživanju žena od izuzetnog su značaja i zavređuju veliku podršku“, izjavila je Ida Prester – ambasadorka ovogodišnjeg Virtus priznanja za podršku osnaživanju žena i devojčica. 

Trag fondacija u 2024. obeležava 25 godina postojanja, i dalje nastoji da bude posvećeni akter u promeni, obezbeđivanju ravnopravnog statusa za sve žene i devojčice u našem društvu.„Trag fondacija podstiče veća ulaganja u ženski pokret, i to kroz podršku borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i borbi za bolji položaj žena, koja je od ključne važnosti za društveni razvoj kome težimo. Istraživanja pokazuju da su davanja za osnaživanje žena u proteklom periodu najčešće bila usmerena na aktivnosti za prevenciju i tretiranje posledica rodno zasnovanog nasilja i u svrhu ekonomskog osnaživanja , dok je podrška ovom delu populacije u ostalim oblastima bila manje zastupljena. Naš cilj je da podstaknemo više filantropskih inicijativa za osnaživanje žena i devojčica i tako doprinesemo stvaranju pravednijeg društva, jednakih šansi“, izjavila je Marija Mitrović, direktorka programa filantropije Trag fondacije. 

Konkurs za VIRTUS nagradu za 2023. godinu sprovodi se uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), OAK fondacije, Fondacije Čarls Stjuart Mot i Fonda braće Rokfeler.

 

Više informacija o propozicijama konkursa, načinima prijavljivanja, kriterijumima za izbor dobitnika i sastavu nagradnog žirija možete naći na sledećem linku: www.tragfondacija.org/virtus-nagrada.

Click