Inovativni projekti urbane mobilnosti iz Bora predstavljeni na konferenciji u Zenici

9. November 2022.
Inovativne GIS platforme i softveri strukovnog udruženja Sigurne staze iz Bora predstavljeni su na ClimaSUM radionici: Inovativne tehnologije urbane mobilnosti u Zenici.
1
Foto: Centar za životnu sredinu

Igor Velić i Vojislav Jović su ispred strukovnog udruženja Sigurne staze predstavili projekte čiji su temelj korišćenje otvorenih podataka upotrebom informacionih tehnologija i vizuelizacija i prostorizacija tih podataka u cilju strateškog upravljanja biciklističkim saobraćajem u Boru i održivim javnim prevozom u Kragujevcu.

Reč je o sledećim projektima “GIS platforma za planiranje biciklističkog saobraćaja (www.bicibor.rs)”, “GIS platforma za za održiv javni prevoz u Kragujevcu (www.ekobus.rs)”.

Više o GIS platformi „Bici Bor“ pročitajte na narednom linku.

GIS platforme “www.bicibor.rs” i “www.ekobus.rs“ predstavljaju nedvosmisleno sredstvo komunikacije između svih aktera u sferi saobraćajnog i urbanističkog planiranja, kao i u dvosmernoj komunikaciji struke i „politike“, struke i građana, građana i donosioca odluka. Samim tim predstavljaju koristan alat za lokalnu samoupravu i donosioce odluka u cilju pametnijeg donošenja odluka.

Više o GIS platformi „Eko bus“ pročitajte na narednom linku.

Zahvaljujući GIS-u razvili smo savremenu metodologiju prikupljanja i obrade podataka na osnovu koje smo vršili različite analize svih prikupljenih prostornih i atributativnih setova podataka, konverziju tih podataka u formate neophodne za web i mobilni prikaz, dizajniranje, kao i izradu web interaktivnih mapa.

GIS sa takvim metodama i tehnologijama vrlo efikasno se može koristiti kao instrument javnog uvida u prostornom, urbanističkom, saobraćajnom planiranju, ekologiji, i drugim strukama koje se vezuju za prostor.

Prisutni na konferenciji su mogli da se upoznaju sa Inovativnim metodama planiranja i provedbe urbane mobilnosti u Sarajevu koje je predstavio Damir Margeta ispred  Giro di Sarajevo, kao i sa Procesom celovite reorganizacije javnog prevoza u gradu Šibeniku koju je predstavio Mateo Uravić ispred Ernst & Young Hrvatska.

Na konferenciji je pokazano ne samo koliko su ovakvi projekti neophodni svakom gradu, nego i kolika je važnost informacionih tehnologija za kreiranje boljeg, bezbednijeg, humanijeg i uspešnijeg života na svakodnevnom nivou i u svakoj zajednici.

Unapređenje saobraćajnog i urbanističkog prostora je nezamislivo bez upotrebe otvorenih podataka, infomarcionih tehnologija i softverskog inžinjeringa. U ovoj sprezi vidimo razvoj pametnih gradova i primenu “Humanog inženjeringa”. Koncepta koji se u osnovi fokusira na čoveka i okreće stvarnim zahtevima i problemima koje imaju korisnici.

Projekti se vezuju za ciljeve upravo proglašene dekade bezbednosti saobraćaja (2021. do 2031.) od strane Ujedninjenih nacija, kao i za jedan od ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji nosi naziv „Održivi gradovi i zajednice“ koji ima za cilj stvaranje održivih gradova – gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i velikim brojem zelenih površina.

Konferenciju je vodio Dragan Kabić ispred Centra za životnu sredinu.

Platforma „Bici Bor“ je izrađena uz podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Platforma „Eko bus“ je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Click