Info Park i UNICEF: Kako učiniti nevidljivo vidljivim

24. June 2020.
Info Park i UNICEF su organizovali skup na temu identifikacije i pružanja usluga devojčicama izbeglicama koje putuju same.
106169433_2983856125001965_8751261947520788359_o
Foto: Facebook stranica Info Park

U okviru regionalnog projekta Akcija protiv rodno zasnovanog nasilja nad izbeglicama i migrantima u Evropi (faza III), uz podršku U.S. Department of State:  Bureau of Population, Refugees, and Migration (Biroa za izbeglice i migracije vlade Sjedinjenih Američkih Država) , i u saradnji sa partnerima, uključujući Info Park, UNICEF Srbija je istraživao iskustva i posebne izazove sa kojima se suočavaju devojčice koje putuju kroz Evropu, a posebno one koje putuju bez pratnje ili razdvojene od roditelja.

Na skupu su predstavljeni rezultati ove analize, kao i alatke za profesionalce, radnike na terenu i pružaoce usluga, sa ciljem da se ukaže na presudnu važnost adekvatne identifikacije ove grupe devojčica kako bi se osigurala njihova zaštita. Skup je takođe bio prilika da se predstave iskustva drugih ključnih aktera na ovom planu, a otpočeta je i diskusija o mogućnostima unapređenja zaštite devojčica bez pratnje i razdvojenih devojčica.

Hvala svim koleginicama i kolegama koji su odvojili vreme, kao i predstavnicama Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja koje su podelile iskustva ovih institucija u radu sa devojčicama.

Izvor: Facebook stranica Info Park-a.

Click