Da se kroz grad svi kreću slobodno i bezbedno

9. July 2020.
Od parking mesta, preko visokih trotoara, pa sve do visokopodnih autobusa - za osobe sa invaliditetom ovo su samo neke od prepreka koje ih sprečavaju da se nesmetano kreću gradom.
Untitled-1

Iz Fondacije PONS poručuju da je na rešenju ovih problema potrebno raditi konstantno, ali da je isto tako bitno u to uključiti sve ostale učesnike u saobraćaju, kao i donosioce odluka, od kojih konkretno rešenje problema direktno zavisi.

Najveći problemi u saobraćaju za osobe sa invaliditetom dele se po tome da li su učesnici u saobraćaju vozači, pešaci ili putnici u gradskom saobraćaju, kaže Ivan Novković, upravitelj Fondacije PONS.

„Kod vozača najčešći problemi su bespravno zauzeta parking mesta koja su obeležena za osobe sa invaliditetom, kao i to što su ta parking mesta nekada mnogo uska, pa ljudi nakon parkiranja ne mogu da izađu iz automobila. Neke su korekcije već napravljene, ali mi to i dalje analiziramo. Od strane vozača imamo informacije da je situacija po pitanju širine parkirališta sada korektna, ali da još uvek ima problema sa zauzećem parking mesta“, kaže Novković.

Problem predstavljaju i visoki i nepristupačni ivičnjaci van centra grada, bahato parkirani automobili, ali i rampe za ulazak u autobus.

„Diskriminacija često muči putnike u javnom gradskom prevozu, jer neće svi vozači i kondukteri da nam otvore rampu i da nas uvezu u autobus, što su u obavezi da urade. Sada već svi autobusi imaju rampe, i nisu problem strme rampe, već neujednačena visina ivičnjaka u gradu. Da bi autobusi bili pristupačni, ovaj grad mora da ima strategiju i da u nekom narednom periodu svi ivičnjaci u gradu budu iste visine, kako rampe u autobusima ne bi bile strme i kako bi mogle da se koriste“, poručuje Novković.

Kako kaže, u narednom periodu za osobe sa invaliditetom važno je da pokažu da žele da zagovaraju rešenja problema u saobraćaju i da žele da se nametnu kao partneri grada u pogledu planiranja i odlučivanja.

„Moraju da nas pitaju i konsultuju kada odlučuju o takvim pitanjima. O svemu tome zakoni već postoje, ali su često samo slova na papiru, a mi moramo da zagovaramo striktno poštovanje zakona i učešće osoba sa invaliditetom u donošenju svih odluka koje se nas tiču”.

I Vladimir Đorđević iz PONS fondacije smatra da je najbitnije dovesti za isti sto donosioce odluka i osobe sa invaliditetom i da se kroz dijalog na okruglim stolovima dođe do rešenja problema osoba sa invaliditetom sa kojima se one svakodnevno sreću.

„Mi se obraćamo osobama sa invaliditetom i ohrabrujemo ih da o svojim problemima pričaju javno i sa onima koji te probleme zaista mogu da reše. Pored toga, obraćamo se i onima u čijim je rukama politička moć i koji svojom aktivnošću, a pre svega razumevanjem i uvažavanjem problema o kojima osobe sa invaliditetom pričaju, zaista mogu da naprave promene. Treća grupa kojoj se obraćamo jesu ostale građanke i građani Niša, koji vrlo često nisu svesni svoje uloge u saobraćaju i problemima sa kojima se osobe sa invaliditetom sreću“, kaže Đorđević.

Prema njegovim rečima, ljudi moraju da imaju svest da je nepropisno parkiranje na mestu koje je namenjeno osobama sa invaliditetom ne samo kršenje propisa, nego je bahato i neodgovorno ponašanje. Jako je važno, smatra on, da donosioci odluka stalno imaju na umu da prilikom pravljenja strategija i donošenja pravilnika moraju da imaju na umu da su problemi kojima se bave zaista realni problemi ljudi, da to nisu birokratske stvari.
„Ljudi sa invaliditetom do sada nisu bili dovoljno ohrabreni, njihovi problemi uglavnom se predstavljaju preko predstavnika određenih udruženja, a naš cilj je da čak i oni koji nisu članovi udruženja, glasno pričaju o svojim svakodnevnim problemima“.

Sve aktivnosti su podeljene u šest tema, na kojima će se razgovarati na okruglim stolovima. Pored problema koje imaju vozači, i putnici u gradskom saobraćaju, oni će se baviti i problemima korisnika taksi usluga, što je tema kojom se niko do sada nije bavio. Pored toga, važna tema koju će obrađivati su taktilne staze i zvučni semafori.

„To je jedan problem na čijem smo primeru videli kako je moguće da građani kojih se direktno ne tiče ta vrsta pomoći u sabraćaju, mogu da nemaju razumevanje za njeno postojanje. Naime, bilo je mnogo žalbi na zvučne semafore koji su postojali u gradu, i oni su zbog tih žalbi uklonjeni. Naš cilj je da osim solidarnosti, koja je jako važna, pronađemo rešenje koje će da zadovolji potrebe svih građana – da slabovidi i slepi dobiju semafore koji će zadovoljiti njihove potrebe, a da ostali građani te semafore ne smatraju uznemiravajućim“, priča Đorđević.

Kada su u pitanju rampe na pešačkim prelazima, on kaže da su u pronalaženju najboljeg rešenja uključili i roditelje, koji svoju decu voze u kolicima, u čemu sarađuju sa udruženjem „Porodična filharmonija“. Ovim primerom pokazuju koliko je savezništvo bitno u rešavanju svakodnevnih problema.

Aplikacija PONS – dobar način za rešavanje problema u saobraćaju  

Prema rečima Ivana Novkovića, u narednom periodu će mnogo više raditi na promociji aplikacije PONS, koja se koristi za prijavljivanje problema u saobraćaju. Ona je namenjena osobama sa invaliditetom, ali i svim ostalim građanima, pa preko nje mogu da prijavljuju akutne probleme u saobraćaju, bilo da su u pitanju pešaci, vozači ili putnici u javnom gradskom prevozu, počev od diskriminacije, do nekih građevinskih prepreka sa kojima se sreću.

„Imamo zadatak da ove godine uradimo promociju aplikacije i predstavimo je što većem broju ljudi, ali nas je korona malo omela. Cilj nam je da najpre osobe sa invaliditetom, ali i svi ostali kojima treba, mogu da se oslone na ovu aplikaciju, da rešavamo te akutne probleme, zato što bi onda i podizali svest ljudi o stvarima koje ne funkcionišu na pravi način“, ističe Novković.

Kako navodi, već je bilo nekoliko uspešnih intervencija. Jedna od njih je ispred niškog dragstora, za koji je prijavljeno da ostavlja gajbe preko taktilne staze. Nakon prijave se nikada više nije desilo da ljudi iz dragstora na taj način zauzimaju taktilne staze. Prijava je bilo i zbog parkiranja policije na mesta predviđena za osobe sa invaliditetom u ulici Orlovića Pavla. Od trenutka kada je prijavljen taj problem, više se nikada nije desilo da ta mesta budu bespravne zauzeta.

„To nama govori da imamo dosta dobru komunikaciju sa donosiocima odluka u gradu i javnim preduzećima koja su dužna da rešavaju probleme koje prijavljujemo“, kaže Novković i dodaje da se nada da će aplikaciju u narednom periodu što više koristiti i osobe sa invaliditetom i svi ostali građani Niša.

Click