Potrebno je uključiti osobe sa invaliditetom u proces donešenja odluka

24. March 2021.
Danas razgovaramo sa gospođom Draganom Dragićević predsednicom udruženja "...Iz kruga-Bor" i vođom projektnog tima za izradu mobilne i web aplikacije za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora.
naslovna (1)
 1. Hvala Vam što ste izdvojili vreme za ovaj intervju. Na samom početku želeli bi da nam se predstavite kako bi Vas građani Bora bolje upoznali.

Udruženje …IZ KRUGA – Bor  je deo mreže …IZ KRUGA – Srbija i postoji od 31.12.2019. godine. Bavi se zaštitom prava i podrškom osobama sa invaliditetom.

 1. Možete li nam reći nešto više o Vašem udruženju? Čime se bavite, koji su Vaši ciljevi i šta želite da postignete?

Udruženje „…IZ КRUGA – Bor, Organizacija za zaštitu prava i podršku osobama sa invaliditetom” je samostalna, jedinstvena, neprofitna, nestranačka, društveno-humanitarna organizacija za zaštitu prava i podršku osobama sa invaliditetom. Ciljevi udruženja su: promovisanje ljudskog prava na život bez nasilja i diskriminacije, podizanje društvene svesti o položaju i potrebama osoba sa invaliditetom, unapređenje zdravlja i poboljšanje društvenog položaja osoba sa invaliditetom u saradnji sa nadležnim institucijama.

Našim radom želimo postići veće učešće i aktivaciju osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Popunite anketu o “Pristupačnosti saobraćajne i urbanističke infrastrukture za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora i oceni stanja bezbednosti saobraćaja”. Anketa je anonimna i rezultati ankete će se koristiti prilikom izrade mobilne i web aplikacije.

Anketa je dostupna ovde.

 1. Možete li nam reći više o Vašim projektima i akcijama koje sprovodite i koje ste sprovodili?
 • U toku 2020, udruženje je realizovalo projekat „Inicijativno uvođenje usluge pomoć u kući za osobe sa invaliditetom starije od 26. godina“ uz finansijsku podršku Gradske uprave Bor. U okviru tog projekta, obučeno je osam sertifikovanih negovatelja/ica, a dve negovateljice su angažovane na pilot projektu implementiranja same usluge kod 3 korisnice.
 • Pored tog projekta od maja 2020. udruženje učestvuje u projektu Mreže …IZ KRUGA – Srbija za izgradnju organizacionih kapaciteta udruženja u okviru programa Osnaživanje ženskih organizacija i pokreta u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori za borbu protiv nasilja nad ženama koji finansiraju fondacije TRAG i OAK.
 • U 2021. godini realizovali smo Info sesiju Zapošljavanje i samozapošljavanje žena sa invaliditetom: mogućnosti i izazovi (kao saradnik udruženjima …IZ КRUGA – Beograd i FemPlatz).

 • Uz podršku Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja realizovaćemo projekat „INFO servis“ koji obuhvata uspostavljanje informativne podrške osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama. U okviru tog projekta održaćemo i dve radionice na temu Diskriminacije i Prava žena sa invaliditetom i nasilje nad ženama sa invaliditetom.
 • Kao partner udruženju Sigurne staze učestvovaćemo u projektu „Izrada mobilne i web aplikacije za osobe sa invaliditetom“ koji je podržala Trag fondacija.
 • Ukoliko dobijemo finansijsku podršku Gradske uprave za realizaciju projekata u 2021. godini, u planu nam je realizacija projekta „Vodič kroz prava OSI u Boru“ koji pored izrade vodiča u štampanom i elekrtonskom obliku obuhvata i socijalizaciju i uključivanje osoba sa invaliditetom u društveni život i aktivnosti udruženja.
 • Kao partner udruženju Sigurne staze učestvovaćemo u projektu „Staze urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora“ uz podršku USAID-a.

Pored pomenutih projekata imamo u planu i angažovanje nezaposlene osobe sa invaliditetom sa evidencije NSZ Bor preko javnih radova, kao i licenciranje za pružaoca usluge Pomoć u kući za osi starije od 26. godina.

Pogledajte intervju sa gospođom Draganom Dragićević:

 1. Koji su svakodnevni problemi sa kojima se susrećete u Boru?

Svakodnevni problemi sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom su mnogobrojni, počev od fizičkih i arhitektonskih barijera do problema uključivanja u društveni život i socijalnu zajednicu. Osobe sa invaliditetom su nevidljive, često zatvorene u svojim stanovima i bez ikakvih društvenih i socijalnih kontakata. I pored svih teškoća podrška koju im zajednica pruža je nedovoljna i neadekvatna.

 1. Kako bi ste ocenili pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora? Da li postoji mogućnost za poboljšanje?

Saobraćajna i urbanistička infrastruktura je jako loša sa tendencijom poboljšanja u poslednjih par godina. Prošle godine ponovo je rekonstruisana ulica Moše Pijade, ali je samo jedna strana ulice prilagođena sa spuštenim ivičnjacima i sa taktilnom stazom za slepe i slabovide osobe, dok je druga strana ulice potpuno nepristupačna. Mogućnosti za poboljšanje postoje i sam projekat „Izrada mobilne i web aplikacije za osobe sa invaliditetom“ je veliki korak u poboljšanju saobraćajne i urbanističke infrastrukture, ali je neophodno da se prilikom neke naredne rekonstrukcije i adaptacije ulica, povede računa o poštovanju standarda pristupačnosti, kao i da se i osobe sa invaliditetom uključe u sam proces donošenja odluka vezanih za radove koji se tiču pristupačnosti.

 1. Kako bi ste ocenili saobraćajnu kulturu i bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Bora? Da li ste zadovoljni kako ostali učesnici u saobraćaju postupaju prema Vama, starijim licima, decom itd?

Što se saobraćajne kulture i bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada tiče, smatramo da je jako loša. Saobraćajne kulture nema, posebno prema osoba sa invaliditetom, korisnicima invalidskih kolica kojima je prava misija da se prevezu od tačke A do tačke B. Najveći problem su parkirana vozila na trortoarima kojima se kreću pešaci, korisnici invalidskih kolica, stari sugrađani, deca na putu do škole kao i majke koje guraju dečja kolica. Osobe korisnici invalidskih kolica su često primorani da se kreću kolovozom zbog parkiranih automobila na trotoaru ali i zbog ivičnjaka koji nisu spušteni čak ni kod pešačkih prelaza, pa nije retko da moraju da pređu mnogo veću relaciju kako bi stigli do odredišta jer nemaju mogućnost da siđu sa trotoara i pređu na drugu stranu ulice. Često je i kretanje samim kolovozom otežano jer je na kolovozu mnogo nepropisno parkiranih vozila. Problem je takođe i prelazak ulice na pešačkim prelazima gde nema semafora jer nesavesni vozači ne žele da stanu i dozvole prolaz korisnicima invalidskih kolica. Poseban problem imaju slepe i slabovide osobe kojima je za samostalno kretanje potrebna taktilna staza, a takva staza se nalazi samo na kratkoj relaciji u glavnoj ulici kao i semafori koji nemaju adekvatnu zvučnu signalizaciju.

 1. Da li smatrate da osobe sa invaliditetom treba da budu uključene u proces donošenja odluka na teritoriji grada Bora?

Osobe sa invaliditetom kao i roditelji i staratelji dece sa invaliditetom moraju biti uključene u proces donošenja odluka na teritoriji grada kao i da se odluke koji se tiču njihovih prava ne donose bez njihove uključenosti i prava glasa.

 1. Da li smatrate da će mobilnom i web aplikacijom koja je u izradi Vaši problemi biti vidljivi donosiocima odluka na teritoriji grada Bora i da li će aplikacija doprineti njihovom rešavanju?

Nadamo se da će mobilnom i web aplikacijom koja je u izradi problemi osoba sa invaliditetom biti vidljiviji i da će doprineti rešavanju većine problema.

Više o mobilnoj i web aplikaciji možete pročitati ovde.

 1. Za kraj ovog intervjua Vaša poruka građanima Bora.

Početak uspeha je dan kada počnemo da pričamo o stvarima koje su nam važne. Pokreni se, osnaži se, pridruži se!

Projekat je podržan u okviru programa Aktivne zajednice od strane Trag fondacije

Click