Podrška Humanom srcu na konkursu “Slavimo filantropiju”

7. November 2019.
- Ovim ćemo podići i nivo transparentnosti i poverenja u naš rad kako bi uključili što veći broj građana i građanki u naše aktivnosti. Verujem da ćemo afirmišući filantropske vrednosti, podstaći i druge, pored naših brojnih velikih donatora, među kojima su Eliksir, Banka hrane, Uniplast, BMR, SET, Holiday i brojni drugi - rekla je Ružica Popović..
Ruzica Popović, Trag fondacija
Ružica Popović, Trag fondacija

 

Fondacija Humano srce Šapca je među sedam organizacija iz cele Srbije, pobednicama konkursa “Slavimo filantropiju” Fondacije Ane i Vlade Divca u projektu za unapređenje davanja i razvoja Filantropske infrastrukture, a koji realizuje Koalicija za dobročinstvo koju čine Divac fondacija, SMART kolektiv, Privredna komora Srbije, Trag fondacija, Catalyst Balkans, Srpski Filantropski forum i Forum za odgovorno poslovanje uz podršku USAID.

Selekciona komisija je nagradila najbolje kampanje koje će na inovativne načine promovisati dobročinstvo u lokalnoj zajednici. Ček na 200.000 dinara omogućiće da tokom 12 meseci Humano srce Šapca dobije PR i dizajnersku podršku PR agencije Olaf & Mekatir kao i podršku Divac fondacije.
Ružica Popović, predsednica UO Fondacije, koja je primila ovaj ček, naglasila je da će Humano srce Šapca iskoristiti sve mogućnosti ove nagrade mogućnosti kako bi bolje promovisali humanitarne, socijalne, društvene akcije solidarnosti, kako bi promovisali dobročinstvo i kako bi efikasnije podsticali pojedince i kompanije kada je reč o davanja u opštedrušveno korisne svrhe.

– Ovim ćemo podići i nivo transparentnosti i poverenja u naš rad kako bi uključili što veći broj građana i građanki u naše aktivnosti. Verujem da ćemo afirmišući filantropske vrednosti, podstaći i druge, pored naših brojnih velikih donatora, među kojima su Eliksir, Banka hrane, Uniplast, BMR, SET, Holiday i brojni drugi – rekla je ona.

Humano srce Šapca se svrstava među najuspešnije organizacije kada je reč o ispunjavanju ciljeva humanosti i socijalne odgovornosti a Ružica Popović, kao “ambasadorka dobročinstva”, pored rada u lokalnoj zajednici, redovni je učesnik manifestacija koje doprinose unapređenju filantropije u Srbiji.

Osim Humanog srca Šapca podršku su dobili i Udruženje muzičke umetnosti, UMUS, Beograd, Fondacija za mlade Obrenovca, Udruženje Dečji svet, Sremska Mitrovica, Fondacija Iskorak, Zaječar Fondacija Gimnazije “Veljko Petrović” Sombor i NVO “Misli globalno deluj lokalno” Šid.

Click