Ne valjaš onoliko koliko hrane baciš, uništiš! (FOTO)

22. November 2023.
U Srbiji se, prema procenama, baci 10 puta više hrane nego što se donira. U Bosni i Hercegovini je ukinut PDV na donacije hrane pred istekom roka trajanja. Time je stvorena mogućnost da se sva hrana koju su do sada kompanije uništavale, donira u periodu u kojem je ona još u potpunosti upotrebiva.
Veran Matić, Snežana Savčić Petrić i Adela Čomić
Veran Matić, Snežana Savčić Petrić i Adela Čomić

Izvor: Saopštenje za javnost Srpskog filantropskog foruma

(Kompanijama i distributerima se više isplati da unište hranu jer onda ne moraju da plaćaju pdv koji bi platili ako bi tu hranu donirali).

Ovim se direktno utiče na podršku najsiromašnijim stanovnicima BiH, javnim kuhinjama i drugim posrednicima. U isto vreme smanjuje se i zagađenje okoline koja se događa usled emisije štetnih gasova prilikom uništavanja hrane. Adela Čomić iz sarajevske Fondacije Mozaik, koja je inicirala koaliciju koja je uspela da izdejstvuje ukidanje ovog pdv, govoreći na okruglom stolu Srpskog filantropskog foruma, naglasala je da je bilo izuzetno važno da stvore široku koaliciju različitih humanitarnih organizacija, kompanija i medija. I da se senzibiliraju donosioci odluka, koji su takođe postali aktivni u donošenju najboljeg mogućeg rešenja. Adela je rekla da su mnogo pomogla i iskustva iz Srbije koje su preneli predstavnici Trag i Katalist fondacije. I upravo na tom mestu vidi se paradoks: iste fondacije uz Srpski filantropski forum, Fondaciju Ana i Vlade Divac, Smart kolektiv, Forum za odgovorno poslovanje i Privrednu komoru Srbije, pokrenuli su u okviru vladinog Saveta za filantropiju istu inicijativu još 2018. godine. I do danas i pored ubedljivih argumenata nije bilo razumevanja za ovu odluku od strane nadležnih.

 

Učesnici panela Više hrane ili više otpada – Snežana Savčić Petrić, Adela Čomić, Todo Terzić i Željko Mitkovski. Foto: Srpski filantropski forum

U obe zemlje statistika govori o tome da se baca ogromna količina hrane, više od 80 kilograma po glavi stanovnika godišnje. To je mnogo ali je i još više kada se u ovu računicu proseka, oduzme pola miliona građana koji nemaju dovoljno hrane za preživljavanje i još najmanje tri puta toliko onih koji jedva pokrivaju kraj s krajem i koji sigurno ništa ne bacaju od hrane. Tako da prosek dramatično raste. 

Na okruglom stolu govorili su i Snežana Savčić Petrić iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Todo Terzić iz NALED-a i Željko Mitkovski iz Fondacije Ana i Vlade Divac, koji se zahvalio svima koji brinu o ugroženom stanovništvu i doniraju hranu i predstavio aktivnosti Koalicije za dobročinstvo koji su učinjeni u prethodnim godinama, istakavši da ukidanje PDV-a na donacije hrane podržava 88% stanovnika Republike Srbije, kao i da bi ukidanje PDV-a povećalo donacije hrane ka ugroženom stanovništvu i smanjilo stvaranje otpada od hrane koji zagađuje vazduh, vodu i zemljište. 

Do sada je 20 zemalja članica EU ukinulo PDV na donacije hrane u skladu sa Smernicama za doniranje hrane EU.

Click