„Kreiranje stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu”

18. June 2024.
Podrška Trag fondacije kroz program „Pokret Polet“ omogućila je kreiranje stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva, unapređujući socio-ekonomski razvoj u Rasinskom okrugu.
Pokret Polet - Uspešna priča - Evrokontakt, Kruševac
Autor fotografije: Udruženje građana „Evrokontakt“ - arhiva

Izvor: Trag fondacija

Udruženje građana „Evrokontakt” iz Kruševca prepoznalo je značaj socijalnog preduzetništva kao sredstva za unapređenje kvaliteta života socijalno ugroženih grupa i jačanje lokalne ekonomije. Sa ciljem da stvore stimulativne uslove za razvoj socijalnog preduzetništva, pokrenuli su projekat koji uključuje širok spektar aktivnosti javnog zagovaranja.

Socijalno preduzetništvo, iako prepoznato kao inovativan poslovni model koji može doprineti socio-ekonomskom razvoju, nije dovoljno razvijeno i podržano na lokalnom nivou. Mnoge lokalne zajednice nisu svesne potencijala koje socijalno preduzetništvo donosi, što otežava uspostavljanje adekvatnog okruženja za njegov razvoj.

Trag fondacija objavila treći konkurs za organizacije u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Pokret Polet“

Trag fondacija, u okviru trogodišnjeg programa „Pokret Polet“, objavila je treći konkurs za podršku javnom zagovaranju, namenjen organizacijama civilnog društva. Program se sprovodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomija (KoRSE), uz finansijsku podršku Evropske unije.

„Javno zagovaranje podrazumeva prepoznavanje problema u zajednici, upoznavanje sa dokumentima javnih politika i zatim uticanje na primenu, izmenu ili donošenje javne politike koja na sistemski način rešava problem u interesu svih građana. Naš cilj je da se građani zainteresuju za učešće u procesima kreiranja javnih politika i da kreiraju mere koje su u skladu sa njihovim potrebama. Organizacije civilnog društva tokom ovog programa ostvaruju finansijsku podršku koja iznosi do 15.000 EUR za period od godinu dana, kao i ekspertsku podršku, koja obuhvata programe obuka na temu javnog zagovaranja i komunikacijskih veština, mentorsku podršku od strane stručnjaka za javno zagovaranje i drugih specifičnih tema, koje su važne za samu inicijativu i podršku za sprovođenje istraživanja od strane mladih istraživača. Želim da pozovem sve one koji su spremni da menjaju svoje okruženje da se prijave na konkurs i da svojim inicijativama doprinesu razvoju društva“, izjavila je Milica Kezić Marčić, menadžerka programa za podršku zagovaračkim inicijativama u Trag fondaciji. 

Trag fondacija će u ovom ciklusu odabrati 10 organizacija civilnog društva koje će dobiti podršku da u periodu od godinu dana realizuju svoje zagovaračke inicijative na jednu od tri ključne teme, koje se tiču socio-ekonomskog razvoja: unapređenje kvaliteta i dostupnost usluga socijalne zaštite, zatim unapređenje radnih prava i podsticaj zapošljavanju osetljivih grupa i osnaživanje socijalnog preduzetništva. Krajnji korisnici programa su građani Srbije, posebno pripadnici osetljivih grupa kao što su deca i NEET omladina, stariji ljudi, osobe sa invaliditetom, Romi, žene, izbeglice i prekarni radnici.

Više informacija o tematskim prioritetima i uslovima konkursa može se naći na sajtu Trag fondacije, a ukoliko želite, možete zakazati i konsultacije sa Tragovim timom koji radi direktno na ovom projektu, slanjem mejla na politike@tragfondacija.org, najkasnije do petka, 28. juna 2024. do 12 časova.

Konkurs je otvoren do 30. juna 2024. godine do 23:59 časova.

Kroz program „Pokret Polet“ Trag fondacija je podržala UG „Evrokontakt” u naporima da poboljša uslove za razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu. Projekat je obuhvatao istraživanje, multisektorski dijalog, javno zagovaranje i promotivne aktivnosti.

„Evrokontakt” je sproveo niz aktivnosti, uključujući izradu predloga javne politike za podršku socijalnom preduzetništvu, istraživanje o trenutnom stanju socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu, organizaciju okruglih stolova sa predstavnicima lokalnih samouprava i promotivne aktivnosti za podizanje svesti o značaju socijalnog preduzetništva.

Projekat je postigao značajne rezultate. Izrađen je predlog javne politike za stvaranje stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva, koji je predstavljen svim lokalnim samoupravama u Rasinskom okrugu. Organizovani su okrugli stolovi u svih šest jedinica lokalne samouprave, uključujući Brus, Ćićevac, Aleksandrovac, Varvarin, Trstenik i Kruševac, sa ukupno 95 učesnika iz svih sektora. Takođe, organizovana je izložba „Socijalno preduzetništvo u Rasinskom okrugu”, koja je privukla veliku pažnju lokalne zajednice i medija.

Kroz promišljene i podržane projekte, stvoreni su temelji za dalji socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica, poboljšavajući kvalitet života socijalno ugroženih grupa. Ova priča je dokaz da je zajedničkim radom moguće realizovati projekte, koji dovode do značajnih i trajnih promena u društvu.

Click