„Terenski saradnik – Inovativna preventivna usluga”

17. June 2024.
Podrška Trag fondacije kroz program „Pokret Polet” omogućila je uvođenje terenskog saradnika, transformišući živote osetljivih populacija u Šapcu.
Pokret Polet - Uspešna priča - Asocijacija DUGA, Šabac-min 1
Autor fotografije: Asocijacija DUGA – arhiva

Izvor: Trag fondacija

U gradu Šapcu, lokalna zajednica se suočavala sa izazovom pružanja adekvatne socijalne zaštite osetljivim grupama. Ove grupe, uključujući starije osobe, osobe sa invaliditetom i porodice u riziku, često su bile isključene iz društva zbog nedostatka odgovarajućih usluga. Upravo ovde je Asocijacija DUGA prepoznala potrebu za inovativnim pristupom – uvođenjem usluge terenskog saradnika.

Pre nego što je usluga terenskog saradnika uvedena, mnoge porodice nisu imale pristup neophodnim socijalnim i zdravstvenim uslugama. Ove populacije su često ostajale nevidljive za sistem, bez mogućnosti za podršku i pomoć. To je stvorilo ozbiljne socijalne i zdravstvene probleme, povećavajući rizik od socijalne isključenosti.

Kroz program „Pokret Polet”, Trag fondacija je podržala Asocijaciju DUGA u naporima da osnaže lokalnu zajednicu i uvedu terenskog saradnika kao novu, ekonomičnu i dostupnu uslugu socijalne zaštite. Uz podršku Trag fondacije, tim Asocijacije DUGA je radio na istraživanju potreba osetljivih grupa, organizovanju sastanaka sa donosiocima odluka i realizaciji outreach akcija.

Trag fondacija objavila treći konkurs za organizacije u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Pokret Polet“

Trag fondacija, u okviru trogodišnjeg programa „Pokret Polet“, objavila je treći konkurs za podršku javnom zagovaranju, namenjen organizacijama civilnog društva. Program se sprovodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomija (KoRSE), uz finansijsku podršku Evropske unije.

„Javno zagovaranje podrazumeva prepoznavanje problema u zajednici, upoznavanje sa dokumentima javnih politika i zatim uticanje na primenu, izmenu ili donošenje javne politike koja na sistemski način rešava problem u interesu svih građana. Naš cilj je da se građani zainteresuju za učešće u procesima kreiranja javnih politika i da kreiraju mere koje su u skladu sa njihovim potrebama. Organizacije civilnog društva tokom ovog programa ostvaruju finansijsku podršku koja iznosi do 15.000 EUR za period od godinu dana, kao i ekspertsku podršku, koja obuhvata programe obuka na temu javnog zagovaranja i komunikacijskih veština, mentorsku podršku od strane stručnjaka za javno zagovaranje i drugih specifičnih tema, koje su važne za samu inicijativu i podršku za sprovođenje istraživanja od strane mladih istraživača. Želim da pozovem sve one koji su spremni da menjaju svoje okruženje da se prijave na konkurs i da svojim inicijativama doprinesu razvoju društva“, izjavila je Milica Kezić Marčić, menadžerka programa za podršku zagovaračkim inicijativama u Trag fondaciji. 

Trag fondacija će u ovom ciklusu odabrati 10 organizacija civilnog društva koje će dobiti podršku da u periodu od godinu dana realizuju svoje zagovaračke inicijative na jednu od tri ključne teme, koje se tiču socio-ekonomskog razvoja: unapređenje kvaliteta i dostupnost usluga socijalne zaštite, zatim unapređenje radnih prava i podsticaj zapošljavanju osetljivih grupa i osnaživanje socijalnog preduzetništva. Krajnji korisnici programa su građani Srbije, posebno pripadnici osetljivih grupa kao što su deca i NEET omladina, stariji ljudi, osobe sa invaliditetom, Romi, žene, izbeglice i prekarni radnici.

Više informacija o tematskim prioritetima i uslovima konkursa može se naći na sajtu Trag fondacije, a ukoliko želite, možete zakazati i konsultacije sa Tragovim timom koji radi direktno na ovom projektu, slanjem mejla na politike@tragfondacija.org, najkasnije do petka, 28. juna 2024. do 12 časova.

Terenski saradnici su postali ključna veza između osetljivih grupa i dostupnih usluga. Oni su radili na terenu, direktno u zajednicama, obezbeđujući informacije, podršku i povezivanje sa potrebnim resursima. Kroz istraživanja, panel debate i konferencije, Asocijacija DUGA je uspešno argumentovala promenu politike i postigla priznanje ove usluge u lokalnim javnim politikama.

Rezultati su bili impresivni. Kroz 8 outreach aktivnosti u aprilu i maju 2023. godine, terenski saradnici su obezbedili podršku za mnoge porodice u riziku. Na panel debati u maju 2023. godine, gde su učestvovale 43 osobe iz različitih sektora, predstavljen je uspeh usluge terenskog saradnika. Najveći uspeh je postignut usvajanjem plana razvoja grada Šapca za period 2024-2030. koji sada zvanično prepoznaje uslugu terenskog saradnika kao integralni deo sistema socijalne zaštite.

Terenski saradnici su postali simbol inovacije i efikasne podrške u zajednici, donoseći značajne promene i poboljšavajući kvalitet života mnogih ljudi. Ova priča je dokaz da promišljeni i podržani projekti mogu imati dubok i trajan uticaj na lokalne zajednice.

Click