Donirano u novcu, opremi i robi preko 200 miliona dinara

2. June 2020.
Uz uključivanje i aktiviranje članstva, ali i čitave filantropske zajednice, od marta 2020. godine, a u saradnji sa Fondom B92, prikupljeno je blizu 190 miliona dinara u novcu, i preko 10 miliona dinara u robi, za podršku zdravstvenom sistemu Republike Srbije.
Untitled-2

Srpski filantropski forum je od početka krize izazvane pandemijom Covid-19 prepoznat kao relevantan posrednik između potreba zdravstvenih institucija i donatora.. Pažljivim odnosom sa donatorima, redovnim izveštavanjem i transparentnim trošenjem novca, Forum i Fond B92 su postavili standarde u upotrebi donatorskih sredstava i trajno ojačali odnose poverenja sa članicama i drugim akterima filantropske zajednice.

Članice Srpskog filantropskog foruma su tokom krize izazvane korona virusom pružile veliku podršku zdravstvenim institucijama, reagujući na urgentne potrebe identifikovane kroz svakodnevnu komunikaciju sa zdravstvenim radnicima. Članice su radile na pronalaženju distributera, magacina robe i isporučilaca koji su mogli urgentno da isporuče robu. Na taj način je, u saradnji sa Nordeusom i UNICEF-om, kreirana stalna tabela potreba i vremenski rok isporuke, uz svakodnevno obnavljanje podataka. Podaci su bili proveravani sa Ministarstvom zdravlja na dnevnom nivou, kako ne bi došlo do preklapanja donacija i nekih drugih aktivnostia. Na taj način, donatori su mogli da dobiju najbitnije informacije kako bi doneli odluku o donacijama, uz čvrsto uverenje da će donacija pomoći sa neophodnim efektima. Ovakav način transparentnog rada ne samo da je pomogao u prikupljanju sredstava, već je često podsticao donatore da daju i više iz svojih postojećiih budžeta.

Jedan deo donacija članice Srpskog filantropskog foruma uputile su direktno na račun RFZO, odgovarajući na poziv Vlade Republike Srbije, ali su, u isto vreme, bile aktivne u Srpskom filantropskom forumu, ili direktno.

Hemofarm fondacija je donirala 5.000.000 dinara, Hemofarm Stada, sa donacijom u vrednosti od 387.000 evra, Delhaize je obezbedio 6.000.000 dinara, UniCredit Banka – 50.000 evra, Elixir Group – 30.000.000 dinara, Nordeus – 60.000 evra i 3.391.200,00 dinara, a posebno i kroz sopstvenu inicijativu sa članicama Digitalne Srbije, Telekom Srbija – 20.000.000 dinara, Evropska konsalting grupa – 67.230 dinara, dok je MK Group ustupila državi na korišćenje hotel u Novom Sadu, donirala 34.000.000 dinara i prehrambene proizvode u vrednosti od 4.000.000 dinara.

Fondacija Ana i Vlade Divac obezbedila je 550.000 dolara za humanitarnu pomoć najugroženijim građanima i pomoć zdravstvenim institucijama, organizacijama civilnog društva, medijima i neformalnim grupama građana, dok je putem platforme donacije.rs, koju vodi Catalyst Balkans, prikupljeno 3,7 miliona dinara za podršku najugroženijim građanima. 

Marbo produkt, deo Pepsiko grupe, donirao je oko 11 miliona dinara, Komercijalna banka oko 2.500.000 dinara, ali i direktnom donacijom zdravstvenom sistemu, a donatori koji su želeli da ostanu anoninimni – 7.360.000 dinara.

Izuzetno važnu podršku obezbedila je agencija Chapter 4, koja je takođe bila posrednik između Srpskog filantropskog foruma i društveno odgovornih kompanija, klijenata ove agencije. Ambasada Savezne Republike Nemačke,  Evropska  konsalting grupa, Vetroelektrane Balkana, Japan tobako internešenel, kao i Telenor i Mobi banka, značajni su donatori ovog projekta.

Donacije u robi su takođe bile od velikog značaja, u prvom redu higijena, Unilever  Beograd, redovni obroci za zdravstveno osoblje, ali i pacijente od strane Mekdonaldsa, hrana i napici MOL, Koka Kola, Marbo produkt, MDS, Mars čokoladice, sve u vrednosti od preko 10  miliona evra.

Fond B92 je pružio celokupnu infrastrukturu za prikupljanje sredstava i realizaciju donacija, na način koji omogućava maksimalnu transparentnost.

Pored prikupljanja sredstava i fandrejzing aktivnosti za podršku zdravstvenom sistemu Srbije, tokom krize izazvane koronavirusom,  Srpski filantropski forum je, zajedno sa parnerima iz Koalicije za dobročinstvo, nastavio sa aktivnostima na Projektu za unapređenje okvira za davanje koji finansira USAID, i pripremama za Nacionalni dan davanja. Članovi Saveta za filantropiju iz Koalicije za dobročinstvo su tokom vanrednog stanja Savetu za filantropiju i Vladi predložili set mera kako bi pomogli da se obezbede veće donacije najugroženijim građanima, uključujući promociju Uputstva za ostvarivanje poreskih olakšica, ukidanje bankarskih provizija na donacije i oslobađanje od PDV-a donacija hrane. Takođe, Koalicija je uputila i predlog da država u program ekonomskih mera uključi udruženja koja organizuju privrednu delatnost po principu socijalnog preduzetništva.

Srpski filantropski forum je, zajedno sa partnerima iz Koalicije za dobročinstvo, radio i na zastupanju ugroženih grupa (pre svega osoba sa invaliditetom) i učvršćivanju pozicije važnog  komunikacionog kanala između civilnog društva i Vlade RS, u cilju unapređenja uslova za razvoj filantropije u našem društvu.

Srpski filantropski forum će nastaviti da intenzivno radi na okupljanju relevantnih aktera iz svih sektora kako bi se formulisali predlozi za donošenje neophodnih zakonskih izmena, kao važnih činilaca za stvaranje povoljnijeg okruženja za razvoj dobročinstva u Srbiji. Iskustvo koje imamo, ali i procene po kojima ćemo uskoro imati i izazove povećanog siromaštva, primoravaju nas da se fokusiramo primarno na tu oblast. Zbog toga je važno da što pre imamo napredak u inicijativama koje je podržao i vladin Savet za filantropiju, prvenstveno kada je reč o olakšicama za doniranje hrane.

Doba koje smo živeli je obeleženo potrebama i akcijama: solidarnosti, humanosti, društvene odgovornosti, velikodušnosti, pristojnosti, altruizma, od slučaja do slučaja, kako su prilike zahtevale.

U našoj neposrednoj budućnosti, biće veoma važno da ove vrednosti prerastu u našu kulturu, sistem i deo naše prirode.

Click