Tortura u ime države

3. November 2021.
Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima UN-a za ljudska prava 25.10.2021. predstavila je Alternativni izveštaj za Srbiju, koji je podnela Komitetu protiv torture UN-a.
logo-pescanik

Posebna pažnja tu je posvećena nekažnjivosti službenih lica za krivična dela koja u sebi sadrže elemente zlostavljanja, nasilju policije na julskim protestima 2020. u Beogradu i Novom Sadu, tretmanu tražilaca azila i izbeglica, uvođenju doživotnog zatvora u kazneni sistem Srbije i tretmanu ljudi u ustanovama socijalne zaštite i zatvorima. Govore Nikola Kovačević, urednik Alternativnog izveštaja, Vladica Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava i Bojana Trivunčić iz Međunarodne mreže pomoći IAN.

Click