Laki plen (VIDEO)

21. October 2023.
Peščanik
Marija Stefanović. Foto: Snimak ekrana Peščanika

Centri za socijalni rad političkim strankama služe kao spona sa glasačima koje je najlakše uceniti – uslovljavajući dobijanje socijalne pomoći partijskim angažmanom, glasanjem ili vraćanjem dela novčane pomoći stranci. Crta je predstavila rezultate istraživanja o tome. Autori istraživanja, Marija Stefanović i Danilo Vuković, obavili su 27 razgovora sa zaposlenima u centrima za socijalni rad, među kojima su voditelji slučaja, supervizori, rukovodioci službi, direktori, kao i eksperti u socijalnoj zaštiti. Govori Marija Stefanović iz Crte. Razgovor vodi Svetlana Lukić.

 

Tekst je prenet sa portala pescanik.net.

Click