Prete Danasu tužbom ako nastavi da piše o GIM-u

30. November 2019.
Advokatska kancelarija Ninković u ime privatnog preduzeća GIM uputila je juče dopis dnevnom listu Danas, u kome nam preti sudskom tužbom, ukoliko i dalje budemo izveštavali o GIM-u, jer time „objavljujemo informacije koje se mogu smatrati poslovnom tajnom“.
gim-logo
Foto: gim.rs

U dopisu se navodi da nije postojao nikakav opravdani interes javnosti da se u tekstovima već dva meseca navode imena partnera GIM, ugovori, fotografije aviona sa nazivom prevoznika i registarskim brojem aviona, fotografije brodova sa registarskim oznakama, sanduci sa slikama oružja, kao i svi drugi podaci koji štete tim licima i GIM-u, a pri čemu ugrožavaju nacionalnu bezbednost zemlje i njene odbrambene mehanizme.

Advokatska kancelarija Ninković se posebno osvrnula na tekst objavljen 7. novembra, pod naslovom „Pod kojim uslovima GIM kupuje oružje od policije“.

Oni navode da smo objavljivanjem ovog teksta prekršili Zakon o zaštiti poslovne tajne, kao i Zakon o tajnosti podataka, čime smo, između ostalog, ugrozili nacionalnu bezbednost Republike Srbije, javnu bezbednost, odbrambene, spoljnopolitičke, bezbednosne i obaveštajne poslove organa javne vlasti.

Zatim, odnose Republike Srbije sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim međunarodnim subjektima.

Advokati GIM-a pozivaju se i na Zakon o privrednim društvima, koji takođe definiše pojam poslovne tajne, a koju je naš list navodno, izveštavajući o aferi Krušik, prekršio. Advokati GIM-a nas podsećaju i da je polje zaštite poslovne tajne uređeno i Direktivom Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustava i poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja, koju je Republika Srbija dužna da poštuje.

„Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, između ostalog, definiše da se tajnim podacima, smatraju i podaci o vojnoekonomskoj, naučno-tehničkoj i drugoj saradnji Vojske Srbije i drugih snaga odbrane sa stranim partnerima, kao i da se isti ne mogu učiniti dostupnim neovlašćenim licima ili prodati trećim licima bez prethodne saglasnosti Ministarstva odbrane“, naveo je pravni tim GIM-a, ističući da je proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme delatnost od strateškog interesa za Srbiju, da je GIM prodavao komisiono (u svoje ime, a za račun Krušika) naoružanje i vojnu opremu, koja se proizvodi u Krušiku.

Takođe, podsećaju da je Krušik snaga odbrane u smislu Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, čiju robu prodaju stranim partnerima kako GIM, tako i druge firme, te da su informacije o elementima ugovora GIM sa partnerima poslovna tajna.

„Jasno je da objavljivanjem navedenih, neovlašćeno pribavljenih podataka (kako se i čime prevozila roba, nazivi prevoznika, registarski brojevi prevoznika, lična imena ino partnera, ugovori i svi drugi podaci koji bi mogli da upute na nečiji identitet/identifikaciju/registraciju), a koji podaci se imaju smatrati tajnim, niste vodili računa o nacionalnoj bezbednosti i šteti koja može da nastane za sva druga fizička i/ili pravna lica čije ste podatke objavili. U konkretnom slučaju potreba zaštite interesa Republike Srbije je svakako bila pretežnija od interesa za objavljivanjem informacija u medijima“, navodi se u dopisu, uz upozorenje da više ne pišemo o GIM-u.

Petrović: Pritisak na naš list

Glavni urednik Danasa Dragoljub Petrović kaže da ovakav dopis može da se posmatra kao pritisak na redakciju našeg lista kako dalje ne bismo pratili dešavanja oko Krušika.

– O daljim potezima u vezi s ovim dopisom odlučićemo posle konsultacija sa novinarskim udruženjima i pravnicima – rekao je Petrović.

Članak je prenet sa portala Cenzolovka.

Click