Pet stvari koje treba da znate o zaštiti životne sredine u Srbiji

1. April 2021.
Neki od najvećih problema sa kojima se Srbija suočava u oblasti zaštite životne sredine je prekomerno zagađen vazduh u 14 mesta u Srbiji, zagađena pijaća voda u pedeset gradskih vodovoda, nedovoljno recikliranog otpada, neuslovne deponije. Evropska komisija prepoznala je deponije, upravljanje otpadom, praćenje kvaliteta vazduha kao neke od oblasti na kojoj Srbija treba da radi u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Montaža: Ana Toader
Untitled-1

Click