Sve više maloljetnih migranata u Srbiji

1. February 2020.
Od kraja prošle godine, na teritoriji Srbije bilježi se značajan porast broja maloljetnih migranata koji ka Zapadnoj Evropi idu bez pratnje. U Komesarijatu za izbjeglice kažu da je, u odnosu na prošlogodišnji prosjek, taj broj gotovo udvostručen.

Video je prenet sa portala Al Jazeera Balkans

Click