Gašenje kotlovnica na ugalj i mazut u Svilajncu

8. Februar 2020.
Gradnja toplana na biomasu jedan je od prioriteta koje Vlada Srbije ističe u borbi protiv zagađenja zraka. Međutim, udio biomase u daljinskom sistemu grijanja manji je od jedan posto. Općina Svilajnac je primjer lokalne samouprave koja veliku pažnju posvećuje energetskoj učinkovitosti. Ove godine u tom gradu u Srbiji počinje gradnja toplane na biomasu, koja će grijati sve javne objekte.

Video je prenet sa portala Aljazeera Balkans.