Nakon više neuspelih pokušaja, Grad našao firmu za rušenje nelegalnih objekata

2. March 2023.
Gradska uprava donela je odluku o zaključenju okvirnog sporazuma sa firmom „Mito Progress & Construction“ d.o.o. iz Novog Beograda, koja se jedina javila na javni poziv za rušenje bespravno izgrađenih objekata na teritoriji grada Vranja. Sporazum se odnosi na vremenski period do 31. decembra 2024. godine.
received_3250929188519764
Foto: OK Radio

Izvor: Slobodna reč

Iz budžeta lokalne samouprave se za ove namene izdvaja 8,3 miliona dinara bez PDV-a, odnosno 9,9 miliona sa PDV-om.

Na portalu javnih nabavki u „Odluci o dodeli ugovora“ navodi se da u okviru saglasnosti za sklapanje višegodišnjeg ugovora, prema planiranim sredstvima u budžetu Grada za 2023. i 2024. godinu, naručilac može zaključiti pojedinačne ugovore za izvođenje radova na rušenju bespravno izgrađenih objekata, prema planiranim i obezbeđenim finanijskim sredstvima do kraja 2023. godine, u iznosu od 4.960.000,00 RSD sa PDV-om, a za 2024. godinu u periodu važenja okvirnog sporazuma, u iznosu od 5.000.000,00 RSD sa PDV-om.

Rok za izvođenje radova ne može biti duži od jednog dana od dana uvođenja u posao od strane stručnog nadzora, prema zaključenom pojedinačnom ugovoru.

Članovi komisije za javnu nabavku su Nenad Tasić, Nebojša Živković i Srdjan Stanković.

Podsećamo, od oktobra 2021. godine je firma „Polet“ d.o.o. bila angažovana za rušenje bespravno izgrađenih građevinskih objekata, a u junu 2022. je odbila da sruši sporni objekat pored OK radija, iako je zadužena od strane lokalne samouprave.

Nakon toga je sa ovom firmom raskinut ugovor, a nijedna firma se na više raspisanih javnih poziva za rušenje bespravno izgrađenih objekata nije javljala skoro osam meseci.

Click