Sud poništio otkaz koji je dobila uzbunjivačica, opština odbija da je vrati na posao

2. December 2019.
Upravni sud zaštitio je uzbunjivača Divnu Sakradžiju iz Žitišta i ukinuo otkaz koji je dobila kao radnik opštine zbog izvršenog uzbunjivanja i ukazivanja na nepravilnosti u radu poslodavca, piše portal Pištaljka.
Sud_spisi_javniservis
Fotografija preuzeta sa portala 021

Sakradžija, koju je pred novosadskim odeljenjem Upravnog suda zastupao pravni tim Pištaljke, radila je u opštini kao matičar da bi posle ukazivanja na nepravilnosti u radu opštinskih organa prvo bila premeštena na niže radno mesto, a potom i otpuštena. Kako navodi Pištaljka, kulminacija odmazde usledila je nakon njene prijave Ministarstvu unutrašnjih poslova da sumnja u valjanost uverenja o radnom iskustvu načelnika opštinske uprave Mladena Ajdukovića.

U prijavi Upravnom inspektoratu, ona je nepravilnosti u radu službe matičara dokumentovala brojevima predmeta u kojima je postupano suprotno zakonu. Inspektorat je u svom nalazu naveo da je Sakradžija uzbunjivač i da prema njoj ne smeju da se primenjuju štetne radnje.

Iako su advokati Pištaljke već dva puta na sudu izdejstvovali privremene mere kojima se opštini Žitište nalaže da uzbunjivača vrati na radno mesto, opština i dalje izbegava da postupi u skladu sa sudskim odlukama. Divna Sakradžija, kojoj je ostalo četiri godine do penzionisanja, i dalje je bez radnog mesta.

Opštinski organi su u nameri da uruče otkaz uzbunjivaču Sakradžiji promenili sistematizaciju ostavljajući je bez radnog mesta da bi kasnije mogli da je otpuste, što je najčešća taktika poslodavaca kada se svete uzbunjivačima i kada hoće da ih se reše. Tom prilikom su načinili niz proceduralnih grešaka koje je sud uočio i zbog njih poništio otkaz.

Autor: Pištaljka

Tekst je prenet sa portala 021.

Click