Novak Đoković Fondacija u saradnji sa Vladom Srbije unapređuje predškolsko vaspitanje i obrazovanje

10. June 2020.
Vlada Republike Srbije i Novak Đoković Fondacija dogovorile su da partnerski sarađuju u oblasti unapređenja sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji u realizaciji Projekta inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja.
Jelena-i-Novak-Djokovic-1024x684.jpg
Fotografije preuzete sa portala magazina Original

Saradnja sa Vladom Republike Srbije, odnosno Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prevashodno se odnosi na oblast proširenja kapaciteta predškolskih ustanova u Republici Srbiji renoviranjem i opremanjem novih prostorija za sprovođenje predškolskih programa, kao i realizaciju različitih edukativnih programa za decu i roditelje.

Novak Đoković Fondacijaprethodnih deset godina intezivno radi na unapređenju uslova za predškolsko obrazovanje dece i iza nas su, ne samo rezultati i hiljade dece kojima smo promenili uslove u vrtićima, već pre svega znanje kako efikasno da privedemo nameni postojeće objekte u lokalnim samoupravama. Sa druge strane u svakoj predškolskoj ustanovi radili smo obuke sa vaspitačima, uključili i roditelje jer verujemo da zdravi razvoj dece možemo da postignemo samo sinergijom svih onih koji u njemu učestvuju. Zahvaljujemo se Vladi Srbije što nas je prepoznala kao partnere, jer sistemski možemo napraviti još značajnije pomake ka kvalitetnim uslovima za dečije odrastanje i obrazovanje. Kao najvažniji cilj ovog partnerstva postavili smo renoviranje i opremanje prostorija u najugroženijim delovima Srbije kako bismo promenili statistiku po kojoj gotovo 50 procenata dece ne ide u vrtiće“, izjavila je nacionalna direktorka Fondacije Maja Kremić.

Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja sprovode Vlada Republike i Međunarodna banka za obnovu i razvoj.

Foto: Jelena Ivanović / Preuzete sa portala magazina Original 

Članak je prenet sa portala Original magazin.

Članak je prenet sa portala Original magazin.

Click