Pet minuta sa Ljubišom Veljkovićem

9. August 2020.
Za prvog čoveka Milenijum osiguranja ekonomistu Ljubišu Veljkovića, predsednika Skupštine Udruženja osiguravača Srbije, kolege kažu da u malom prstu ima sve finese ovog značajnog, pa i sve važnijeg i većeg poslovnog sektora. Razgovor s Veljkovićem, kao i obično, vodi se uz tabele i precizne podatke, a na pitanje kako je ovaj sektor prošao u dosadašnjoj pandemijskoj krizi, Veljković ima jasan odgovor: “Držimo se, jeste teže, ali osiguranje može da utiče i na oporavak, što je privilegija koju ćemo, verujem, iskoristiti”.
Ljubiša Veljković _MP55694
Ljubiša Veljković. Foto: Novi magazin

Prema njegovim rečima, visoki ciljevi i optimizam, sa dozom zdravorazumskog opreza, najbolji su put ka izlasku iz krize: “Tržište osiguranja dobro je podnelo prvi talas krize sve do kraja drugog kvartala ove godine. I naša kompanija je imala pad prihoda u poslednjoj nedelji marta i tokom aprila, što je razumljivo s obzirom na vanredno stanje koje je na sličan način uticalo na sve. Međutim, veoma velikim radom i požrtvovanošću celokupnog tima Milenijum osiguranja uspeli smo da nadoknadimo pad prihoda, pa čak i da ostvarimo blagi rast od 0,6% do kraja juna, što je za nas izuzetan uspeh.”

 

*A kakva je situacija sada, posle novog intenziviranja zdravstvene krize?

Tokom jula na domaćem tržištu osiguranja došlo je do određenog pada prihoda od osiguranja. Pojedine vrste osiguranja koje imaju sezonski karakter, kao što je putno zdravstveno osiguranje, bile su u padu. Vidljiv je pad i nekih drugih dobrovoljnih osiguranja, kao što je kasko osiguranje. Čak prepoznajemo i pad broja polisa autoodgovornosti. Dakle, ova pandemijska kriza ima svakako direktan uticaj i na naše poslovanje, ali ne u meri u kojoj su pogođene neke druge delatnosti, poput turizma.

 

*Ekonomski stručnjaci većinom očekuju rast deficita, smanjenje BDP-a i rast duga. U kojoj meri ovi parametri utiču na poslovanje osiguravača?

Smanjenje BDP-a može imati imati jak uticaj na poslovanje osiguravača kroz povezanost smanjenja privredne aktivnosti i potrebe za osiguranjem velikih projekata, kao što su infrastrukturni projekti. Potencijalni rast duga potencijalno znači i veću ponudu hartija od vrednosti – državnih obveznica i sl. Država bi uz dobru ponudu mogla da iskoristi osiguravače kao potencijalne kupce, čija je tehnička rezerva u ovom trenutku veća od 1,5 milijardi evra – obezbeđivanjem dobre ponude koja bi bila interesantna osiguravačima za ulaganja ovakve vrste. Primera radi, znamo da su i matične kompanije preko lokalnih ćerki firmi učestvovale na aukcijama državnih hartija od vrednosti u Srbiji, čime se uvećava tražnja i obezbeđuju kvalitetni investitori. Ovom segmentu bilo bi dobro posvetiti pažnju.

 

*Šta konkretno Milenijum osiguranje u ovom trenutku preduzima da bi održalo svoju stabilnost na našem tržištu?

Počeli smo da se pripremamo za krizu pre proglašenja vanrednog stranja. Koncentrisali smo potrebnu likvidnost, što obezbeđuje nesmetano funkcionisanje našeg poslovanja, odnosno obezbeđuje da se kvalitet naše usluge, koja se najvećim delom ogleda u efikasnosti u rešavanju i isplati šteta, održi na visokom nivou, bez zastoja, bez reklamacija i bez nezadovoljnih osiguranika.

 

*Šta činite da biste “dokazali” da ste stabilno preduzeće?

Dokaz da smo stabilan osiguravač jesu regulatorni parametri. Naša tehnička rezerva uložena je u kvalitetnu imovinu, koju dominantno čine državne hartije od vrednosti i državne obveznice, kao i delom bankarski depoziti. U tom pravcu planiramo ulaganja i ubuduće, uz stalno praćenje kretanja na finansijskom tržištu. Na kraju juna sredstva uložena u zakonom propisane oblike za pokriće tehničke rezerve iznosila su 132 odsto tehničke rezerve, a adekvatnost kapitala naše kompanije iznosi 265 odsto. Već nekoliko godina unazad među liderima smo po ažurnosti u rešavanju šteta kod obaveznog osiguranja autoodgovornosti. I kao kruna svega, najvažniji pokazatelj uspešnog poslovanja, kombinovani racio, je oko 80 odsto, što je odličan rezultat.

 

*To su rezultati koji nisu postignuti preko noći?

Ove rezultate zaista s ponosom navodim jer smo za pet godina, otkad sam došao u kompaniju, uspeli da značajno unapredimo naše poslovanje. Uložili smo veliki napor da kompaniju podignemo na sadašnji nivo i da danas možemo da kažemo da imamo stabilnu kompaniju s visokim kredibilitetom i poverenjem svojih i potencijalnih novih osiguranika.

 

*Kako vi vidite mere koje je država preduzela u prvom talasu epidemije u odnosu na privredu?

Mere privredi bile su potrebne i imale su dobre efekte, pre svega da se zaštite životi, radna mesta i sačuva likvidnost firmi, koja je u opadanju. Novi paket mera privredi, po najavi, ima sličan cilj. Krediti za likvidnost koje odobrava Fond za razvoj dobar su instrument za održavanje poslovnih aktivnosti i protoka novca. Verujem da će u narednim mesecima ili sledeće godine biti prisutni slični instrumenti oporavka privrede. I to nije nikakav greh. Ako pogledate izjave zvaničnika u razvijenim zemljama, većina je spremna da ubrizgava injekcije likvidnosti u privredu. U suprotnom, posledice mogu biti nesagledive.

 

*Osiguravači su bili izuzeti iz mera, da li je to opravdano?

Finansijski sektor je bio izuzet iz mera, što je i razumljivo. Mi smo ove godine isplatili rekordan porez na dobit prethodne godine, a samim tim plaćamo i veliki akontativni porez na dobit za ovu godinu. Imamo oko 450 zaposlenih, nismo imali otpuštanja, a poreze i doprinose redovno uplaćujemo. Milenijum osiguranje je dobar poslodavac i trudićemo se da tako ostane – to nam je jako važno.

 

*Može li se očekivati brz ekonomski oporavak nakon izlaska iz krize?

Pripremali smo se za mere oporavka poslovanja nakon ukidanja vanrednog stanja. I zaista, većina inicijativa dala je dobre rezultate, o čemu svedoči čak blagi rast prihoda. Sada je situacija poprilično neizvesnija – ne može se sagledati kraj pandemije, a tokom leta su prisutni i neki sezonski efekti. Od dužine i intenziteta epidemije zavisi kako ćemo se oporavljati od krize. Trenutno je najvažnije da sačuvamo zdravlje i živote. Privredu i kompanije ćemo oporaviti, postoji mnogo makroekonomskih modela koji se mogu iskoristiti, a biznisi po pravilu imaju inicijativu i kreativnost. Milenijum osiguranje ima finansijske i ljudske kapacitete da se krizna vremena prevaziđu i da nastavi sa daljim razvojem.

 

*Da pomenemo i implementaciju evropske Direktive Solventnost II, šta ona znači za tržište osiguranja u Srbiji?

Direktiva Solventnost II je novi standard, a ključna ideja ove EU regulative je da razvije i podrži sposobnost osiguravača da blagovremeno prepoznaju rizike, i to ne samo tradicionalne rizike osiguranja već i kreditni, tržišni i operativni rizik, te da njima upravljaju i da kontinuirano održavaju potreban kapital. Svakako, s obzirom na to da je “skrojena” po standardima EU zemalja, za punu implementaciju ove direktive potreban je prelazni period. Što se Milenijum osiguranja tiče, mi smo ozbiljno pristupili implementaciji ovog standarda i bićemo pripremljeni kad ona stupi na snagu u našoj zemlji.

Tekst je prenet iz magazina Novi magazin.

Click