Na mom radaru: Relja Pekić

17. August 2022.
Relja Pekić je masterirao na Filozofskom fakultetu, na katedri za etnologiju i antropologiju. Bavi se istraživanjem dokumentarnog i vizuelno antropološkog filma. Direktor i član selekcione komisije festivala angažovanog etnografskog filma – „Vizantrop“ i koosnivač Centra za vizuelnu antropologiju – VAC iz Beograda.

Izvor: Novi magazin

Open call za radionicu angažovane fotografije Igora Čoka

Kako uočiti fenomen kroz antropološko oko na ulici, stvoriti priču, prepoznati trenutak i izgraditi neposrednost i odraz kroz okvir? Kako posmatrati, razumeti, poslati poruku na pravi način i sortirati kompoziciju tako da izložbe fotografija mogu imati jasan narativ? Ovo i još mnogo toga naučićete na sedmodnevnoj radionici u Beogradu u društvenom centru KROV. Radionica će se sastojati od interaktivnih predavanja i mentorskog terenskog rada. Učesnici će raditi zajedno u timovima, dok će krajnji proizvod biti izložba fotografija. Naš neizostavni predavač, saborac i mentor kao i ovog puta je Igor Čoko. Diplomirao je etnologiju i antropologiju u Beogradu. Glavni i odgovorni urednik je u foto magazinu Grain. Više o njegovom radu: https://igorcoko.net Rok za prijavu: 22.08.2022. (Prijave na linku: https://bit.ly/3vYVBmK)

Četvrti festival angažovanog etnografskog filma „Vizantrop“

Četvrti festival angažovanog etnografskog filma „Vizantrop“ biće održan od 7. do 11. septembra 2022. godine u Beogradu uz učešće autora dokumentarnih filmova iz celog sveta. Na festivalu će biti prikazana najnovija ostvarenja svetske i domaće produkcije koja se bave najaktuelnijim pitanjima, od ugrožavanja biodiverziteta u urbanim i ruralnim krajevima, preko građanskog aktivizma, narodne medicine koja poboljšava zdravlje zajednice i mnogo drugih tema koje su svojstvene angažovanom etno filmu. Takođe, imamo i novu kategoriju na četvrtoj ediciji festivala. Ženski film (informativni program) je nova kategorija filmova na 4. festivalu VIZANTROP u kojoj su žene naspram ili iza kamere. Ova kategorija je namenjena etnografskim i dokumentarnim filmovima o ženama, njihovom aktivizmu i svakodnevnoj ulozi u zajednicama; o materinstvu u zonama ratnih sukoba, migracijama, radničkom položaju, materinstvu na rubu neoliberalnog kapitalizma, ženskom pisanju, ženskom aktivizmu; o ženskim kolektivima koji pojačavaju najveće učešće sa feminističke tačke gledišta u bioskopu i o političkim inicijativama za rodnu ravnopravnost.

Društveni centar KRO

Društveni centar KROV je zajednica tri udruženja iz Beograda i namenjen je svima koji bi želeli da saznaju više o antropologiji, vizuelnoj antropologiji, etnomuzikologiji, dokumentarnom filmu i drugim oblastima kulturno-društvenih delatnosti. KROV se nalazi u ulici Kraljice Marije 47 u potkrovlju. Ima tri sobe i dve čil-zone u prostoru od 100 m2. S obzirom na trenutnu epidemiju koronavirusa, u našem centru je obezbeđena fizička distanca, kao i dezinfekciona sredstva. Društveni centar KROV otvara poziv za sve stvaraoce, umetnike, istraživače i druge zainteresovane aktere kojima je potreban prostor za stvaranje. (Mejl: dckrov@gmail.com)

 

 Tekst je prenet iz Novog magazina.

Click