Na mom radaru: Nenad Živković

5. June 2022.
Nenad Živković je pančevački novinar i aktivista. Rođen je u Pančevu 1966. godine u prosvećenoj novinarskoj porodici, već sa 16 godina uređivao sa Aleksandrom Kolarićem uređivao je časopis Daljine, a kao gimnazijalac 1983. godine objavio je svoj prvi članak u lokalnom listu Pančevac. Bio je urednik RTV Pančevo, saradnik u više nacionalnih medija, koautor je četiri publikacije o istoriji Pančeva, kao i knjige „Druga strana, levo“ u kojoj je sakupio uvodnike iz perioda svojih prvih izdanja Pančevca.
nenad-zivkovic-1-n1
Nenad Živković. Foto: N1

Izvor: Novi magazin

MEDIJSKO SKLONIŠTE

Nimalo slučajno i sasvim simbolično baš 3. maja, na Svetski dan slobode medija, u Pančevu je, na adresi Ulica Zmaj Jovina 19a, otvoreno Medijsko sklonište. Namera suosnivača – Udruženja građana za opštu kulturu i slobodno informisanje Omnibus i sajtova Panpres i Pančevo Si Ti – jeste da Medijsko sklonište bude mesto susreta i saradnje novinara koji poštuju pravila i neguju etiku profesionalnog novinarstva i aktivista nevladinih organizacija koje sprovode pozitivne promene u lokalnoj zajednici. Na taj način će, smatraju inicijatori, medijski profesionalci i aktivisti NVO doprineti strukturalnom i funkcionalnom jačanju medijske i NVO scene u ovom gradu i okolnim naseljima. Civilni sektor, kao i članovi pančevačkih redakcija mogu da koriste ovaj prostor pod ravnopravno, bezuslovno i besplatno za sastanke, organizovanje događaja, konsultacije i druge potrebe.

MENTALNI OKVIR

Samom činu otvaranja prethodile su konsultacije sa predstavnicima pet nevladinih organizacija koje su se odazvale pozivu da u njima učestvuju, kao i razgovor sa kolegama i koleginicama iz pet gradskih medija koji se pridržavaju Kodeksa novinara Srbije i Zakona o javnom informisanju i medijima. Konstatovano je da je za sredinu kao što je Pančevo neobično važno da postoji fizički, duhovni, mentalni, ali pre svega vrednosni okvir koji će okupljati ljude posvećene afirmisanju demokratije i vrednosti građanskog društva i tako podsticati preobražaj podanika u građanina. Čulo se da će Medijsko sklonište svakako biti okruženje otvoreno za saradnju i umrežavanje medija i organizacija civilnog društva u cilju realizacije zajedničkih projekata na ostvarivanju javnih interesa i opšteg dobra. U razgovorima je spomenuto da će MSP biti tačka razmene ideja, informacija, energije i emocija, u kojoj se presecaju aktivnosti različitih autonomnih entiteta i da je ono prostor komunikacije, tolerancije, uzajamnosti, solidarnosti i poštovanja različitosti. Prisutni novinari su, dodatno, izrazili nadu da će ovo mesto pružati zaštitu od uzurpatora slobode javne reči i izražavanja, od gušitelja medijskih sloboda i uništitelja solidnosti novinarske profesije.

– Medijska skloništa širom Srbije, kao i ovo u Pančevu, nastala su iz potrebe da se slobodnim i nezavisnim lokalnim medijima, čiji je prostor za delovanje sužen i čiji se glas guši na svakoj instanci omogući okupljanje i saradnja.

BAZA ZA GRAĐANE I NOVINARE

„Ne bih volela da izraz ‘sklonište’ bude shvaćen kao izraz sklanjanja i bega nezavisnih glasova i javnosti, već kao baza u kojoj će se lokalni mediji zajedno sa građanima i sa organizacijama civilnog društva osnaživati i jačati svoj glas i obaveštavati građane o svim temama koje su za njih važne“, rekla je Marija Drndić, saradnica Resurs centra za medije Građanskih inicijativa, nakon čega je Medijsko sklonište u Pančevu proglasila otvorenim.

Pančevačko Medijsko sklonište prvo je i za sada jedino u Vojvodini. Lokalna udruženja građana, organizacije civilnog društva i mediji otvorili su tokom poslednje dve i po godine, uz pomoć i podršku Građanskih inicijativa iz Beograda, medijska skloništa u Vranju, Kragujevcu, Čačku, Novom Pazaru, Nišu, Zaječaru i Valjevu.

Izvor: Novi magazin.

Click