Na mom radaru: Jelena Očigrija

20. January 2023.
Jelena Očigrija je diplomirana politikološkinja za novinarstvo i komunikaciju, sa višedecenijskim iskustvom rada u medijima i odnosima s javnošću. Članica je Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Društva Srbije za odnose sa javnošću i Komore medijatora Srbije. Radila na mnogim projektima ministarstava, UHNCR-a i Svetske banke. Poseduje licencu Ministarstva rada za posredovanje pri zapošljavanju i licencu Ministarstva pravde za medijatora.

Izvor: Novi magazin

TAJNA

Uvek sam volela komunikaciju i ljude, što smatram preduslovom bavljenja svakim poslom. To unutrašnje zadovoljstvo zbog dobrih odnosa koje smo stvorili je stvaranje kvaliteta više u našim životima, nečega što ostaje i nakon obavljenog posla. Ljubav je smisao i pokretačka snaga ne samo prema poslu nego i prijateljima, partneru, Bogu, svojoj naciji i tradiciji.

Obožavam svoj grad, njegov duh, energiju a kada krećete sa tih pozicija i nosite tu vrstu duboke zainteresovanosti za svet i ljude oko vas oni osete taj iskren odnos i tada je komunikacija laka jer je otvorena i ljudi vam veruju a taj osećaj poverenja je neprocenjiv i on pomera sve granice. Kao i u privatnom životu kada ste privilegovani da vam bližnji povere svoj život u ruke tako vam se otvaraju kolege i postajete tim, tako sa otvara sagovornik sa kojim radite intervju, kandidat kome pronalazite posao… A njihova sreća što ste im omogućili da se njihova reč prenese u javnosti nepromenjena, što ste ih zaposlili ili pomirili strane u sukobu je i moja sreća. Mogućnost da pomirite dvoje ljudi i da to još bude pravno regulisano je ono što nam daje medijacija kao novo zanimanje. Mada mislim da smo svi mi tokom života medijatori, da svako od nas ima tu potrebu u sebi da pomiri neki par, kolege na poslu, komšije… Meni je bar to uvek u životu bila preokupacija.

KOMUNIKACIJE

Problemi u komunikaciji su jedni od glavnih razloga što ljudi ne napreduju u poslu, što se parovi rastaju a porodice postaju disfunkcionalne. Iluzija je podrazumevati da ljudi komuniciraju dok razgovaraju. To sam videla u svim profesijama kojima sam se bavila, a koje su logično sazrevale jedna kroz drugu. Problem u komunikaciji ogleda se u tome što strane prirodno vide svet svojim očima i svesno ili nesvesno okolnosti tumače kroz vlastiti interes- najčešće verujući da su objektivni. Da li pričali o medijima kroz novinarstvo, kompaniji koja se predstavlja kroz odnose sa javnošću ili iskustvu baziranom na porodičnim odnosima, često se zanemaruje da druga strana iste okolnosti tumači u svom interesu i tu dolazi do konflikta. Jednostrani argumenti postaju brojniji i glasniji i konflikt eskalira.

MEDIJACIJA

Medijacija predstavlja naprednu verziju pregovora uz pomoć treće osobe od poverenja koja vlada komunikacijskim, pregovaračkim i medijacijskim veštinama i poznaje način kako da ohrabri strane da shvate razloge zbog kojih druga strana ima drugačije gledište. Medijator nije osoba koja odlučuje umesto njih već im pomaže da dođu u ovom dobrovoljnom postupku do rešenja koje je u zajedničkom interesu. Kako je rešenje njihovo smatraju ga pravednim i dobrovoljno ga izvršavaju. Zato je medijacija idealan put za one koji žele da nađu rešenje, a ne krivca.

Tekst je prenet sa portala Novi magazin.

Click